Se Oppvekstkonferansen direkte fra Glenghuset i Sarpsborg - med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.