– Skal det settes opp gjerder på hver sin side ved gangbrua mellom Opsund og Hafslundsøy, spør tipseren som ønsker å være anonym.

Skummelt for barn

Tipseren mener det kan være farlig å ferdes i området rundt brua.

– Hvis det ligger snø i skråningene på begge sider av brua, og det begynner å regne – så kan det fort bli glatt i området, og da vil de som ferdes, og da spesielt barn risikere å få god medfart ut i vannet. Det bør settes opp gjerder på begge sider av brua, lyder oppfordringen fra tipseren.

Prosjektleder Fahil Teib Serdar i Sarpsborg kommune bekrefter at kommunen har fått flere henvendelser fra beboere i området, som etterlyser sikkerhetstiltak ved den godt omdiskuterte gang- og sykkelbrua.

– Vi har fått noen henvendelser, og vi kommer til å ta tak i dette, understreker Serdar.

Bygger sykkelveier

I løpet av neste år vil det bli enda tryggere å ferdes til og fra den nye gang- og sykkelbrua over Glomma.

I oktober startet nemlig Sarpsborg kommune arbeidene med å bygge nye sykkelveier til Opsundbrua. Arbeidene gikk ut på å få ryddet busker og kratt, i tillegg til å flytte en strømkabel og sprenge bort noe fjell. Den nye gang- og sykkelveien blir cirka én kilomter lang, og skal gå langs Opsundveien og fram til Glengshølen.

Går alt etter planen vil de nye gang- og sykkelveien stå klare innen sommerferien i 2018, opplyste Sarpsborg kommune den gang.