- Det var et godt møte som jeg er glad vi fikk til, men det er klart at et møte kan ikke løse alle problemstillinger. Vi har i alle fall hatt et godt møte med IMDi og skal nå jobbe mer med dem for å se på løsninger.

Det sier ordfører Sindre Martinsen-Evje, som sammen med kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, kommuneøkonom Bård Andersen og rådgiver for mangfold- og inkludering Flemming Johnsen, hadde et digitalt møte med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), der de delte sine bekymringer rundt en presset kommuneøkonomi.

Sarpsborg er en attraktiv by for sekundærflyttede flyktninger, altså mennesker som velger å flytte på seg når de første fem obligatoriske boårene er over, men som da ikke lenger utløser statlig pengestøtten for kommunen de kommer til.

Mange kommer til østlandskommuner uten en jobb å gå til og koster kommunene mye i form av tjenester fra Nav, barnevern, forebyggende tjenester og ekstra støtte i skolen. De har også større behov innen helse og bolig enn mange andre.

Kommunetoppene mener at Sarpsborg kommune kompenseres for lite for disse utgiftene, og det er dette som nå setter kraftig press på kommuneøkonomien.

Martinsen-Evje, Andersen, kommunedirektør Turid Stubø Johnsen og rådgiver Flemming Johnsen har derfor tidligere hatt møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunesektorens organisasjon, og nå altså IMDi. Alle har fått høre kommunetoppens bekymring for økonomisk ruin og at kommunen skal havne innunder statlig administrasjon.

Kan ta tid

Ordføreren er opptatt av å påpeke at det først og fremst er et utdatert økonomisk system som må rettes opp i, og at alle er velkomne til Sarpsborg. Håpet er bare at de store utgiftene knyttet til at Sarpsborg er en attraktiv by for sekundærtilflyttede flyktninger skal gi kommunen høyere kompensasjon.

- Når Sarpsborg får mindre inntekter i snitt enn en gjennomsnittlig kommune, men ligger over på kostander, så går jo ikke dette. Det er det vi må si ifra om. Vi gjør Kommunaldepartementet oppmerksomme på den urettferdigheten som er i dag og jobber for å bedre inntektssystemet til kommunene, sier Martinsen-Evje til SA.

Kommunenes inntektssystem skal for øvrig revideres i år, og 1. juni er fristen for når utvalget skal levere sin rapport til departementet.

- Statssekretær Ole Gustav Narud sier til oss at det nok vil ta to arbeidsår for et nytt system er på plass, men for oss er det da viktig at det før det kommer tilpasninger som vil hjelpe oss, sier Martinsen-Evje om den alvorlig pressede økonomiske situasjonen.

Andre kommuner følger etter

Etter at SA presenterte kommunetoppenes bekymring over flere artikler, har også flere andre kommuner begynt å se på hvordan situasjonen er i egen kommune. Jessheim og Fredrikstad er to av kommunene som aktivt har startet å se på hva den høye tilflyttingen av sekundærflyktninger har å si for kommuneøkonomien.

At flere nå drar i samme retning, tror Martinsen-Evje er bra for Sarpsborgs sak.

- Det er veldig positivt at flere gjør det samme, fordi vi nå ser en utvikling som staten ikke har tatt høyde for, men som vi merker godt i kommunene. Bosettingsmønsteret i Norge er annerledes enn det staten velger for flyktningene som først kommer til Norge, fordi mange velger annerledes når de fem obligatoriske bosetningsårene er over, sier ordføreren og tilføyer:

- Og det er tilflyttingskommunene som må betale for det.

Er spent på revideringen

Før jul uttalte Martinsen-Evje til SA at frykten hans for økonomisk kollaps bare hadde vokst i ukene etter at problemene ble offentlig kjent. Nå innrømmer han at det var en svært krevende periode.

- Jeg var veldig bekymret fordi Stortinget hadde vedtatt to nye reformer som gjør at vi i 2023 sitter med 40 millioner kroner i økte kostnader til sosiale reformer som ikke er dekket opp. Da det ble klart, sov jeg ikke noe den natten fordi jeg var så bekymret, sier han ærlig.

12. mai legges det reviderte budsjettet frem. Det er en dato ordføreren ser frem mot med spenning.

- Vi må bare håpe og tro at når regjeringen legger frem det reviderte budsjettet til våren, så får vi mer da. Det er i hvert fall viktig å si ifra om at de tallene de sitter med ikke stemmer med det som skjer i kommunene.

- Er kommunen avhengige av at det kommer mer?

- Vi har penger som vi har spart i fond, men hvis vi får 40 millioner kroner ekstra i regning hvert år, så vil det fort bli spist opp, sier han alvorlig.

Glad han har ordførererfaring

Ordføreren og kommunen har høstet mye ros for at de tør å snakke høyt om et vanskelig tema, og flere har engasjert seg dypt i temaet rundt de økonomiske utfordringene.

Selv er ikke Martinsen-Evje sikker på om han hadde vært like tøff i den pågående kampen om han var fersk i ordførerstolen.

- Jeg vet ikke om jeg hadde vært like «tøff» hvis jeg ikke hadde vært ordfører i ti år i forkant, fordi dette er et veldig innviklet og tungt system. Men jeg ser at det er svakheter her, og det må jeg si ifra om. Heldigvis har jeg gode støtte fra både et samlet bystyre som har bedt oss om å følge opp dette, og en dyktig og dedikert administrasjon i kommunen, sier han.

- Du gir deg som ordfører om to år, har det også noe å si for måten du tar tak i dette på?

- Nei, jeg er kommer til å jobbe for Sarpsborg kommune til siste dag er slutt, og har ikke tenkt til å hvile ut før det, men når jeg ser at reformene Stortinget vedtar gir så store negative økonomiske avvik så må vi si ifra. Det er viktig for meg at Sarpsborg kommune får en rettferdig behandling, og at de store utfordringene med statens inntekts- og utgifts system endres, slik at alle våre innbyggere skal få gode og trygge tjenester, avslutter han.

Flere saker om dette temaet:

Har hatt krisemøte med kommunaldepartementet: – Vi har delt våre bekymringer

– Sekundærflyktninger bør heller ses på som en ressurs, ikke en økonomisk byrde

På full fart mot ROBEK-lista

Ville si nei til flere flyktninger

Ordførerens bekymring rundt sekundærflyktninger påvirker meg

Ber om krisemøte med kommunalministeren: – Frykten for økonomisk kollaps har bare blitt større

Svarer på ordførerens bekymring for økonomisk ruin: – Vil øke kommunenes inntekter med 4,5 milliarder kroner

Fysioterapeutene Antonia og Gina fortviler over nærmere 200 på ventelista: – Folk står på trappa vår og gråter

Rasha (30): – Hvis du vil ha jobb, så får du det til

Stortingsrepresentant om frykten for økonomisk ruin: – Sarpsborg får en stor belastning gjennom dagens ordning

Selvfølgelig skal flyktninger få bosette seg der de vil

Kommunetopper frykter at disse flyktningene fører til økonomisk ruin for Sarpsborg