Det er blant annet barns rett til et røykfritt miljø det vises til når komitéleder Olav Moe (KrF) i samferdselskomiteen anbefaler et totalforbud mot røyking ved inngangspartiene foran bussterminalene i både Sarpsborg og Fredrikstad.

– Årsaken til at jeg mener dette er en riktig retning å gå, er for det første hensynet til andre reisende. Tobakksskadeloven handler jo om at du skal skjerme andre enn deg selv, og det er en logikk som bør gjelde for alle offentlige områder – også kollektivterminaler, sier Moe.

Han peker på at både Fredrikstad og Sarpsborg bussterminaler har store områder under tak.

– Da er det ikke sikkert at du får den samme sirkulasjonen av luft som hvis området ikke hadde ligget under tak. Hvis det er mange som røyker, kan det fort bli sjenerende, sier han.

Ikke egne røkesoner

Verken fylkesrådmann eller komitéleder vil legge til rette for egne røykesoner eller for andre midlertidige løsninger ved terminalen.

– Det er sikkert noen av røykerne på bussterminalen som lurer på hvor de skal røyke nå?

– Det er jo et godt spørsmål. Jeg er usikker på om vi uten videre på en måte skal løse det, men jeg skjønner spørsmålet, sier Moe.

– Har et ansvar

– Nå er dette inngangen til et kjøpesenter. Kan dere bestemme at det ikke skal røykes her?

– Vi kan det. Vi har et ansvar for det som foregår inne på området til bussterminalen, sier Moe, som viser til fylkesrådmannens vurderinger i saksfremlegget med hensyn til tobakksskadeloven. Blant annet skriver fylkesrådmannen at alle inngangspartier til offentlige virksomheter skal være røykfrie for å sørge for at alle som oppsøker virksomheten skal kunne gjøre det uten å bli sjenert av tobakksrøyk.

Det er nærliggende å tro at en tilsvarende vurdering bør legges til grunn for passasjerer med kollektivtrafikk som oppholder seg på holdeplass eller terminal, konkluderer fylkesrådmannen.

Behandles 17. oktober

Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune behandler saken 17. oktober.

– Vi har inntrykk av at forslaget har støtte i komiteen, men det er slett ikke sikkert dette blir noe enstemmig vedtak, sier Moe.

Et forbud skal gjelde fra skilting er på plass.  For andre kollektivknutepunkt i fylket foreslås det å sette opp informasjon med en oppfordring til de reisende om ikke å røyke hvis det er andre tilstede.