Leder i Østfold bondelag, Svend Arild Utvaag, beklager at et ulvepar er flytte til Østfold. Han beklager videre at ikke flere ulv er vedtatt «tatt ut», det vil si å bli skutt, etter anbefaling fra rovviltnemnder.

Først antall ulv i Norge per i dag, ifølge Rovdata: Tall fra midten av desember 2020 viste at det fram til da var dokumentert 66 til 73 ulv i landet. 6 ulv er registrert avlivet. Da sitter vi igjen med 60 -67 ulv som lever både innenfor og på begge sider av vår grense mot Sverige!

Som skrevet tidligere ønsket rovviltnemnder å få skutt opptil 32 ulv. Da ville Norge sitte igjen med kun 28 til 35 Rovviltnemnder har ikke den avgjørende beslutningen! Når to ulveflokker må bøte med livet er dette hva miljødepartementet har vedtatt!

Les også

Ulv fremfor mennesker og velferden til beitedyr

Denne norske lisensjakten går mot hva Norge har undertegnet som forpliktende avtale gjennom Bern-konvensjonen for å ha levedyktige bestander av ulv. For å unngå innavl burde antallet minst være fra 3–400 individer av ulv.

Innavl er påvist i skremmende grad. Norge har betenkelig få antall ulv! Dårlige tenner, sprøtt og svakelig skjelett, høy dødelighet av valper er påvist. Det er trist at vi måtte flytte et verdifullt ulvepar med friske grener for å unnslippe denne pågåtte årlige lisensjakten. De stakkars dyrene er blitt flytte på en gang tidligere.

Les også

– Selvsagt ønsker vi ulvene velkommen

Det er videre både trist og betenkelig at vi har en bondestand i Norge som nekter å avfinne seg med at vi skal ha rovdyr som en selvfølgelig del av faunaen.

Østfold burde ikke være et ulvereservat. Østfold burde ha nok av ulv for å holde klovdyrbestanden i sjakk, slik resten av landet også burde gi plass til alle rovdyrene som ulv. Da hviler det en forpliktelse på våre bønder om å regulere antall husdyr, og å gi nok tilsyn! Andre land i Europa får dette til! Tyskland med langt over 400 ulv og et passende antall husdyr med minimale konflikter, er et forbilde!

Les også

– Uakseptabel utsetting av ulver

Jeg har et intenst ønske; at norske bønder, og leder i Østfold bondelag, spiller på lag med nødvendig utvikling. Vårt land trenger flere ulv som må bestå av levedyktig bestander, og Norge trenger langt færre husdyr, hvor avsetning kommer til å bli kraftig redusert grunnet sikring av klodens framtid og vår helse!

Les også

– Ja takk til genetisk viktig ulv!