Det er blitt kjent at Husqvarna i Sarpsborg vurderer å flytte produksjonen ut av landet. Dette bekymrer medlemmene i NITO Østfold. Det vil innebære tap av industri og arbeidsplasser. Østfold har allerede mange arbeidsledige ingeniører og teknologer.

Østfold-distriktet ruster seg for det grønne skiftet og har blant annet etablert Norwegian Center for Circular Economy (NCCE). En god overgang fra tradisjonell industri til grønne produkter/produksjon krever kontinuitet i overgangen fra det bestående til det nye.

Når industri og arbeidsplasser legges ned «over natta» - som NITO Østfold frykter kan skje her - går det tapt teknologikompetanse, arbeidskraft, produksjonsanlegg, infrastruktur, markedsinnsikt og alt det som skal til for å bringe oss over i den nye økonomien.

En tilsvarende prosess som dette viste seg å bli gjennomført i løpet av et halvt år ved Bøn-fabrikken på Dal, til tross for at det i første omgang ble kommunisert en treårsplan.

Østfold ønsker å være en foregangsregion for digitalisering og det grønne skiftet. Utflagging av hjørnesteinsbedrifter bidrar ikke til denne prosessen.