Østfoldbanen har nemlig blitt stengt etter at det har oppstått solslyng på strekningen mellom Råde og Fredrikstad.

Solslyng er et fenomen som rammer jernbaneskinnene når de blir sterkt oppvarmet av solen. Da utvider skinnene seg i lengderetningen og mellomrommet mellom dem blir for små, slik at skinnene blir dyttet ut til siden og slynger seg.