Om Østfoldmuseene står det blant annet at de «viser gjennom sine mange ulike avdelinger et bredt spekter av Østfolds nære og fjerne historie. Museets formidling knytter seg til ulike tema fra arkeologi til kulturhistorie, bygnings- og industrihistorie. Bredden gjenspeiles også i samlingene og forvaltningen av blant annet landets mest omfattende museumssamling av privatarkiv. Mange av disse knytter seg til nøkkelbedrifter for identitetsbygging og arbeiderhistorie i østfoldregionen».

Borgarsyssel museum er blant de avdelingene av Østfoldmuseene som blir nevnt spesielt: «Østfoldmuseene har inntatt en aktiv samfunnsrolle som gjenspeiles i ulike publikumstilbud, hvor blant annet de interaktive plattformene i formidlingssenteret Olavs hall favner bredt.»

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (leder), Lene Høst-Madsen, museumsdirektør ved Skanderborg museum og Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.