Østfoldmuseene trekker seg fra driften av Storedal kultursenter i 2022

Storedal kultursenter jobber med å finne en løsning på hvordan senteret skal drives videre, men søknaden om forprosjektmidler ble avslått.