Det er det på sin plass og gjøre sarpingene oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje med den videre planleggingen av ny jernbane gjennom Sarpsborg. Som vi alle vet har denne «bit for bit»-planleggingen ført til at deler av Fredrikstad nå er bundet opp, mens trasévalget videre på delstrekningen Rolvsøysund - Borg Bryggerier nå er lagt ut til offentlig høring. Men hva skjer videre?

I Dagsavisa framgår det at Bane NOR-ansatte er på pinebenken foran en omorganisering hvor alle blir berørt. Hovedtillitsvalgte som representerer Norsk Jernbaneforbund forteller at det er stor usikkerhet blant de ansatte som rimelig er, når slike prosesser kommer i gang.

Denne usikkerhet går ut over framdriften av alle oppgaver Bane NOR skal utføre, blir det hevdet. Det er heller ikke sikkert om alle vil klare å fungere i en komplett ny organisasjon etter 1. oktober, som er datoen for videreføring av prosjektet.

Målet er slik det framgår av referatet i avisa å kutte kostnadene med 500 millioner kroner fram mot 2023! Dette må bli en vanskelig situasjon for de ansatte, men nå er vi der.

Denne «bit for bit»-planleggingen av ny jernbanetrasé gjennom Nedre Glomma-regionen kan vel nå legges til side med sikte på en helhetlig vurdering av en ny løsning. Hvorfor ikke satse på en høyhastighetsbane fra Ski til Rolvsøy og videre til Göteborg?

Da vil vi være i Nord-Tyskland før flyet letter fra Gardermoen. Dette alternativet er ikke noe nytt og har vært oppe i flere år nå! Prosjekteringen og planleggingen har kommet langt i Sverige.