Det sa Det Rette Partis gruppeleder, Jon Gåsvatn, under budsjettdebatten torsdag. Da kommunedirektør, Turid Stubø Johnsen, la fram budsjettforslaget i begynnelsen av november, beskrev hun det som dramatisk. Riktignok hadde forslaget et overskudd på bunnlinja, men da var blant annet de forventede økte kostnadene på 30–40 millioner kroner i forbindelse med barnevernsreformen tatt med.

Forsterket dramatikk

Ordfører Sindre Martinsen-Evje har de siste ukene gjennom Sarpsborg Arbeiderblad, påpekt den alvorlige økonomiske situasjonen som sekundærflyktningene utgjør for kommunen. I bystyret torsdag trakk både Det Rette Partis gruppeleder, Jon Gåsvatn, og Sammen For Sarpsborgs gruppeleder, Ståle Solberg, fram faren for at kommunen var på full fart inn på ROBEK-lista og med det ble satt under statlig administrasjon.

Ståle Solberg mente at realitetene var at det var et budsjettforslag med 18 millioner kroner i underskudd som ble lagt fram og ville ha utsatt hele budsjettbehandlingen. I tillegg gjorde han det klart SaFoSa ville stemme mot alle forslag.

Sykehjemsplassene ble reddet

Sarpsborg Arbeiderblad har tidligere omtalt kuttforslagene til kommunedirektøren. Etter at den nye regjeringen ga mer midler til kommunene og Sarpsborg kommune fikk sin del av de økte overføringene, ble flere av kuttene trukket tilbake – blant annet reduserte kommunedirektøren kuttet av sykehjemsplasser på Tingvoll fra 27 til 15 med de økte midlene.

I ettertid av det har det styrende flertallet i bystyret bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti sikret at også de siste 12 plassene – demensavdelingen – blir videreført trolig helt fram til utvidelsen av Haugvoll står ferdig. Flertallet i bystyret vedtok at ingen sykehjemsplasser skal legges ned neste år.

Varteig barnehage

De samme fire partiene sikret også videre drift av Varteig barnehage. Det var en sak Kristelig Folkepartis gruppeleder, Annar Hasle, brukte sterke ord om.

– Den langvarige prosessen der administrasjonen i en tiårsperiode har foreslått å legge ned Varteig barnehage er som en trussel mot oss vartinger. Det vil jeg ha slutt på, sa Hasle i bystyret og stemte selvsagt for å beholde Varteig barnehage. Men samtidig stemte han og partikollega Anna Solberg for å legge ned demensavdelingen med 12 plasser på Tingvoll sykehjem.

Fremskrittspartiets Andreas Brännström hevdet i bystyret at partiet var veldig opptatt av eldreomsorgen, men stemte likevel for å legge ned demensavdelingen med 12 plasser på Tingvoll.

Ville legge ned skoler

De borgerlige partiene hadde denne gangen ikke noe felles budsjettforslag.

– Dette er borgerlig kaos, mente Arbeiderpartiets Therese Thorbjørnsen om situasjonen på borgerlig side.

Høyre hadde sitt eget budsjett der de gikk lenger enn kommunedirektøren. Partiet ville også legge ned Ullerøy og Navestad skoler i tillegg til de 12 sykehjemsplassene på Tingvoll. Partiet foreslo igjen å selge Skjeberg Marinesenter AS. Alle disse tiltakene ville gjøre at kommunen kunne sette av mer midler til fond og redusere låneopptak. Samtlige av Høyres forslag ble nedstemt.