Gå til sidens hovedinnhold

På sporet av det tapte gratis-prinsippet

Artikkelen er over 2 år gammel

Videregående skole Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå når Østfold snart blir til Viken vil samtlige som er tilknyttet videregående opplæring oppleve endringer i skolehverdagen. En av de skolepolitiske endringene som det nå jobbes med å finne en tilfredsstillende løsning på, er hva slags PC-ordning de mange tusen elever i videregående skole i framtidige Viken skal ha.

I Fellesnemnda ble det med et knapt flertall (19/18), vedtatt at elevenes PC-ordning i Viken skal følge den såkalte «Akershusmodellen» – en eleveid PC.

Denne ordningen går ut på at hver enkelt elev selv må besørge teknologisk utstyr og således ta den økonomiske belastningen dette medfører.

Riktignok får alle elever et utstyrsstipend. Stipendet vil gå til å dekke øvrig utstyr som elevene trenger i skolehverdagen. Ordningen som elevene i Østfold har frem til Viken setter sitt preg på skolehverdagen, er kjent som «Østfoldmodellen»

Denne ordningen går ut på at elevene får utdelt et utstyrsstipend, på lik linje med elevene i Akershus, som kommer godt med til å dekke øvrig materielt utstyr som kalkulator, gymtøy, arbeidstøy og -utstyr etc. I tillegg får hver enkelt elev en låne-PC m.m. som er klar til utlevering og bruk fra første skoledag. Dette er effektiv opplæring.

Elev-PC-en blir i tillegg ivaretatt av den enkelte skoles IT-avdeling. Ved skoleslutt leveres dette inn igjen. Denne PC-ordningen er fullfinansiert av Østfold fylkeskommune for å bidra til å sikre gratisprinsippet i norsk skole.

Som både lærere og tillitsvalgte for Utdanningsforbundet på Greåker VGS og Glemmen VGS, står vi nå på sidelinjen og er frustrerte over dette vedtaket som er gjort i Fellesnemnda. Frustrasjonen blir sterkere når vi ser vedtaket i lys av levekårsundersøkelsen for Fredrikstad som viser klare forskjeller i sosioøkonomiske leveforhold.

Det er intet nytt under solen at elever fra Østfold statistisk sett har et lavere sosioøkonomisk leveforhold enn elever fra Akershus og Buskerud.

Tall hentet inn fra Akershusstatistikk (NR2 i 2017), viser nettopp at det er atskillig flere yrkesaktive i Akershus sammenlignet med Østfold. Utdanningsnivået i Akershus er òg mye høyere. Hele 37, 5 prosent har utdanning på høgskole- og universitetsnivå. I Østfold er tallet på 25,3.

Det samme misforholdet ser vi også på andelen med vedvarende lav inntekt i alderen 35–49 år. Tallet er over 30 prosent høyere i Østfold enn i Akershus. Dette ser vi alvorlig på av den grunn at det er fra denne aldersgruppa svært mange barn og unge kommer til oss på videregående.

Så hva ønsker vi får elevene våre? En opplæringsarena som baserer seg på gratisprinsippet der de materielt sett har lik mulighet til læring og måloppnåelse gjennom lik PC, eller ønsker vi nok en arena der klasseforskjeller understrekes?

For regionale forskjeller i Viken er én dimensjon. En annen, mye nærmere dimensjon, vil være de interne forskjeller i det enkelte klasserom på den enkelte videregående skole. I praksis vil Akershusmodellen bety en gjeninnføring av et styrket klasseskille.

Ett av flere spørsmål vi stiller oss er i hvilken grad politikerne klarer å ta innover seg at vi har elever som kommer fra familier der utgifter til å kjøpe en PC vil få budsjettet til å kollapse? Der en ekstrautgift på noen tusenlapper rett og slett er for stor. I hvor mange undervisningstimer skal disse elevene måtte sitte uten PC i klasserommet uten å ha noen som helst forutsetning for å gjøre situasjonen bedre?

Det er provoserende naivt å tro at et utstyrsstipend til kunne bidra til å dekke denne utgiften alene – for det vil gå på bekostning av annet verneutstyr eller øvrig undervisningsmateriell som eleven er pålagt å ha, eller trenger. Vi som lærere kan ikke sitte stille i båten og akseptere dette.

Det er åpenbart en stor økonomisk kostnad for Østfold fylkeskommune å tilby elever en ordning der de får låne en skole-PC. Men denne ordningen bidrar faktisk til at flere elever fullfører og består videregående opplæring, og blir aktive arbeidstakere.

Nå som det viserer seg at muligheten for en ny avstemning i fellesnemnda i Viken etter valget den 9. september kan avholdes, håper vi at forrige vedtak kun vil stå igjen som en historisk sosioøkonomisk skamplett. Og med dette håper vi at alle stemmer samvittighetsfullt ved fylkestingsvalget slik at vi bidrar til at Norges viktigste ressurs, elevene våre, får like gode materielle forutsetninger til å gjennomføre sin opplæring.

Kommentarer til denne saken