Omgitt av en ideologisk tåke i sitt innlegg 2. november her i Sarpsborg Arbeiderblad, evner ikke Espen Øksne på vegne av partiet Rødt i Sarpsborg, å se at de aller, aller fleste som driver barnehage først og fremst har høye ambisjoner for den pedagogiske virksomheten de leder. Ei heller at det unike mangfoldet og skaperkraften som preger de private barnehagene i Sarpsborg er det første som går tapt dersom alle barnehager skulle tvinges til kommunal ensretting, som er Espen Øksne og partiet Rødts våte drøm.

Hvor mye er ideologene på ytre venstre villige til å ofre av kvalitet og mangfold for å avskilte barnehager med «feil» eierskap? Hvor mye mer penger skal det offentlige bruke på å drive et tilbud selv, uten at det gir bedre tjenester til barna og familiene - eller bedre barnehager for Sarpsborg-samfunnet?

Det er stor politisk enighet om at private barnehager sparer samfunnet for rundt 2,5 milliarder på landsbasis hvert år - penger som kan brukes på annen velferd.

Norsk barnehagehistorie og løpet mot full barnehagedekning i Norge generelt, men i Sarpsborg spesielt, er en suksesshistorie.

Med barnehageforliket som kom i 2003 ble det fart på utbyggingen av barnehager som ga Sarpsborg kommune full barnehagedekning. Utbyggingen har stort sett skjedd i privat regi. Dette har vært en villet politikk i Sarpsborg initiert av venstresiden lokalpolitisk med Arbeiderpartiet i spissen. Hver dag går cirka 2.600 barn i en barnehage i Sarpsborg. 70 prosent av disse barna (1.920 barn) går i en privat barnehage. Og nettopp derfor er de private barnehagene i Sarpsborg en viktig del av det ordinære barnehagetilbudet i kommunen.

Les også

– Hvorfor skal noen tjene seg rike på våre barn?

De private barnehagene står for en viktig del av mangfoldet både når det gjelder eierskap og pedagogisk tilbud; gjennom idrettsbarnehager, gårdsbarnehager, musikkbarnehager, friluftsbarnehager, vanlige barnehager, store barnehager og små barnehager.

Alle gjør de sitt ytterste for å levere på de krav og forventninger lokalsamfunnet og foreldre har - og de leverer til gagns. Dette viser både foreldreundersøkelser, sykefraværsmålinger og ulike tilsyn initiert av det offentlige. Private barnehager har gått i front for å sørge for ordnede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte samtidig som de har vært avgjørende for full barnehagedekning i kommunen.

I Sarpsborg sparer de private barnehagene Sarpsborg kommune for i overkant av 30 millioner kroner hvert år - penger som kan brukes på annen velferd i kommunen. For det er faktisk slik at til tross for høy kvalitet på tilbud til barn, foreldre, ansatte og samfunnet, koster det cirka 20.000 mindre per år per barn for Sarpsborg kommune at et barn går i en privat barnehage.

Når du som medieansvarlig i partiet Rødt i Sarpsborg prøver å skitne til dette bildet, viser du en mangel på kunnskap og respekt for den nitidige jobben som har vært gjort de siste 20 årene i de private barnehagene i Sarpsborg.

Som en aktiv bidragsyter i både offentlig og privat barnehagesektor i over 30 år kjenner jeg at din snevre og populistiske fremstilling av sektoren ikke er grei! Alle vet vi at barnehager er en offentlig finansiert velferdstjeneste. Og alle er enige i at pengene som bevilges skal komme barna til gode.

Alle kan enes om at det finnes både gode og dårlige barnehager, uavhengig av eierskap og om barnehagen er kommunal eller privat, liten eller stor.

Når du skriver i ditt innlegg at «pengene som bevilges til barnehage, burde gå til driften, slik er det dessverre ikke i dag» blir jeg forundret. I 2018 omsatte private barnehager i Sarpsborg for cirka 325 millioner kroner. Av dette beløpet ble 350.000 kroner tatt ut i utbytte til eiere. Det tilsvarer 0,11 prosent. Samtidig betalte de samme eierne millioner i skatt til Sarpsborg kommune.

Utbyttet til Sarpsborg kommune fra de samme private barnehagene er i overkant av 30 millioner hvert år i form av lavere tilskudd - det vil si nærmere 10 prosent i utbytte. I mitt hode er det innlysende hvem som tjener mest på privat barnehagedrift i Sarpsborg - kan det være Sarpsborg kommune? Det som hadde vært interessant å belyse fra Rødts side er hvordan offentlige midler blir brukt i de kommunale barnehagene? Hvorfor koster en kommunal barnehageplass 20.000 kroner mer per år i en kommunal barnehage? Blir det mer og bedre velferd av dette? I stedet for å hakke på private barnehager bør du se nærmere på den offentlige velferdssløsingen, der millioner av skattekroner ikke kommer barna til gode.

Jeg utfordrer deg nå til å komme ut av den ideologiske tåka du befinner deg i, løfte blikket og å se at innsatsen fra de private barnehagene har ført til en sterk sektor som tar sin oppgave på alvor, og at dine påstander om kommersielle barnehager kommer til kort når det gjelder de aller fleste private barnehager. Og jeg ber deg innstendig om å sjekke ut betingelsene for de ansatte i de private barnehagene i Sarpsborg. Da tror jeg du vil få deg en overraskelse. For de har trygge og gode jobber med bra betingelser.

Og helt til slutt:

Hver dag går ansatte på jobb i de private barnehagene for å gi barna en god hverdag i barnehagen - med alle de krav det innebærer. Og i disse spesielle tider så er de en gruppe mennesker som gjør en kjempeinnsats hver dag. Men med dine og dine partifeller på venstre sides snevre kunnskap om private barnehager, så gjør det ikke hverdagen lettere når de ansatte må begynne å forsvare at de jobber i en såkalt kommersiell barnehage. Det hjelper ikke å si at det er ikke deg det er noe feil på altså, men det er din eier. Hvordan tror dere det oppleves? Spesielt når de ansatte opplever å ha det bra, trives, er glad i arbeidsplassen sin og opplever utvikling - og gleder seg til å gå på jobb hver dag.

Og husk at de dere kaller kommersielle barnehager også bidrar med millioner av sine skattepenger inn i fellesskapet - og de sparer Sarpsborg-samfunnet for titalls millioner hvert år.

Etter mer enn 30 år i sektoren så er min erfaring at gode barnehager (uansett eierform) sikrer trygghet og god utvikling for alle barn, og de har trygge og forutsigbare arbeidsforhold for alle barnehageansatte.