I fjor så vi at dagligvarehandelen i Østfold blomstret som aldri før. Vi østfoldinger har vært flinke til å handle lokalt, da muligheten for å handle i Sverige har vært fraværende store deler av året. Korona-stengte grenser i 2020 har vist hvor stor handelslekkasjen er og hvordan den påvirker vårt næringsliv.

Fra 2017 til 2019 har vi nordmenn brukt over 15 milliarder kroner i året på grensehandel. Nye tall viser at vi brukte i underkant av to milliarder kroner på grensehandel i 2020. Dette er hele 88 prosent, eller 14 milliarder kroner, mindre enn året før, og mindre enn vi har brukt på grensehandling hvert eneste enkeltkvartal de siste ti årene. For å sette det i perspektiv er grensehandelen større enn den samlende omsetningen av mat- og dagligvarer i det norske kiosk- og bensinmarkedet. Handelslekkasjen er urovekkende høy, og det må gjøres politiske prioriteringer for å stanse lekkasjen.

Vi må arbeide for at de norske arbeidsplassene som har blitt skapt i Østfold og resten av landet det siste året, ikke forsvinner når vi åpner grensene. I dag er rammevilkårene for næringslivet dessverre med på å øke grensehandelen. Derfor vil Østfold Senterparti gjøre en rekke endringer i disse, slik at verdiskapningen for bedrifter i Østfold øker og handelslekkasjen tettes. Hvis ikke avgiftsnivået blir mer likt som i våre naboland, vil det bli vanskelig å stoppe dagens handelslekkasje. Vi mener at konkurransevridende avgifter som eksempelvis grunnavgiften for engangsemballasje må avvikles. Denne må erstattes med en ordning som fremmer gjenbruk av plast, slik bransjen selv har foreslått.

Grensehandelen har blitt et økende problem for norsk næringsliv, og Østfold er naturligvis et av områdene som er hardest rammet. Det er kortere vei til grensa, som gir våre bedrifter utfordringer og hard konkurranse. Grensehandelen fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til staten. I tillegg påvirker grensehandelen hele den norske matverdikjeden: fra bønder, til matprodusenter og forretninger som selger mat og drikke. I 2020 har resultatet for norsk landbruksnæring etter grensestengningen vært betydelig. Både Nortura og Tine melder om betydelig økning i omsetning, sysselsetting og resultat.

Norsk varehandel har også opplevd enorm vekst det siste året. 350.000 nordmenn jobber i handelsnæringen, og en av fire sysselsatte under 25 år arbeider der. Et oppsving i handelen har derfor vært viktig for at arbeidsledigheten, og særlig ungdomsledigheten, ikke har blitt enda høyere. Virke Handel mener oppturen i varehandelen var viktig for norsk økonomi i et år preget av stigende arbeidsledighet, og at vi nå trenger mer kunnskap for å gjøre treffsikre grep for å oppnå lav grensehandel.

I januar foreslo næringskomiteen på Stortinget at regjeringen innen 1. juli skal utarbeide et grensehandelsbarometer som en permanent ordning. Dette er et nødvendig grep for å få oversikt over hvor stor grensehandelen i realiteten er. Vi må iverksette tiltak som gjør at nordmenn velger å handle i Norge og ikke i nabolandene våre.

Vi kan ikke akseptere en så høy handelslekkasje i årene fremover. Østfold Senterpartis fokus vil være å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i hele Østfold.

Les også

Avgiftsreduksjonene er en gladnyhet!

Les også

Grip muligheten - få ned avgiftene!

Les også

– Regjeringen må se på de norske avgiftene

Les også

– Svenskehandel er en stor skam

Les også

Ikke send arbeidsplasser over grensen

Les også

– Vi trekker ikke på smilebåndet av Frp og Wiborg. Vi gapskratter!

Les også

Komisk ønske fra Arbeiderpartiet