Nå ble jeg glad! Allerede tidligere i uken kunne jeg lese om brødrene Grandahls stolthetsfølelse for Kirkegata skole. Den stoltheten må de få bære med store bokstaver, men også jeg som Sarpsborg-innbygger og tidligere bruker av skolen, vil så lenge jeg lever være stolt av dette restaurerte tilskuddet i bymiljøet.

Da jeg åpnet avisen og leste om vinnerforslaget i arkitektkonkurransen om Pappen og ikke minst juryens begrunnelse ble jeg veldig glad. Nå håper jeg Betongbygg og samarbeidspartnerne viser edruelighet i forhold til de store mulighetene for fleksibilitet i bygningsvolumer, som blir påpekt i planen.

Les artikkelen og juryens begrunnelse, så forstår man hvilket overtramp som er gjort mot historien og mulighetene i Vatvedt-kvartalet, og som man er i ferd med å gjøre med det gamle sykehuset (her er det imidlertid ikke for sent å snu).

Pappen-prosjektet bør prioriteres i videre planlegging og saksbehandling også fra kommunens side. Dette er et godt fortettingstiltak, i motsetning til den ødeleggende fortettingspraksisen rundt omkring der ferdige bomiljøer og estetiske uttrykk blir ødelagt av tilfeldig fornying/fortetting, uten plan og styring. Her er det mange ressurser som heller kunne bistått Betongbygg med å få dette prosjektet ferdig tidligere. Det ville vært positivt for alle parter, og ikke minst for å korte ned anleggsvirksomhet-tiden for beboere og brukere i området.

Så enkelt kan vellykket byutvikling være! Men vilje til å ta vare på historien vår, og bruk av fagfolk, spesielt på det estetiske, må kombineres!

I fraværet av en byarkitekt som kan sette ned foten - bør ikke Sarpsborg kommune inngå et tilsvarende samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) for å sikre byens interesser?

Det kan være en god investering for fremtiden.