Derfor er flere parkeringsplasser sperret av i sentrum

Færre parkeringsplasser i sentrum. Men bare for en kort periode.