Pårørende får si farvel - til tross for strenge besøksregler

Til tross for at alle sykehjem og bofellesskap i Sarpsborg har stengt dørene for besøk fra pårørende, får familier ta farvel med sine nærmeste når det går mot slutten.