Det ble tatt kontakt etter at NHO varslet lockout i går, bekrefter Martinsen overfor avisen.

– Jeg får nøye meg med å si at det er kontakt mellom partene, så får formiddagen avklare veien litt videre, sier Martinsen.

Han kan ikke utdype så mye mer om hva kontakten har bestått i.

– Det ligger litt i det som har vært skrevet i mediene – spørsmål om det er grunnlag for å ta opp meklingen på frivillig basis. Det er der vi er.

Til NTB sier mekleren at han er kjent med at partene også har hatt kontakt med hverandre, men at han ikke har innsikt i hva de diskuterer seg imellom. Det var i 11-tiden ikke avtalt noen møter der partene går videre med prosessen sammen med mekleren, men det kan ikke utelukkes at det kan bli aktuelt i løpet av dagen.

– Vi må se om det er grunnlag for det. Det berør på om partene har nærmere interesse for det, sier han.

Martinsen sier at de er en pågående prosess, men kan ikke si nærmere om det kommer noe ut av initiativet.

– Det styrer i stor grad partene selv, sier han.