Gå til sidens hovedinnhold

Partiene bør svare for seg!

Artikkelen er over 1 år gammel

Valget i fjor høst var en veldig opptur for oss som i årevis har kjempa for rett jernbanelinje. Partiene som ønsker den planlagte «S-linja» kom i et betydelig mindretall i kommunestyret, og vi var alle glade for at «nå har vi som ble enige om Greåkercharteret endelig kontroll over videre saksgang i denne saken».

Jernbanesaken Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I slutten av november gikk alle partiene i bystyret sammen om å lage et brev til departementet der vi redegjør om at vi må få utreda alternativer til den planlagte S-linja. I denne saken overrasket Arbeiderpartiet, SV og Høyre positivt. Vi fikk til et brev alle partier var fornøyd med og stilte seg bak.

Nå har vi kommet til februar, og Sarpsborg kommune har blitt spurt av Viken fylkeskommune om å komme med innspill knytta til Nasjonal Transportplan og samferdselsprioriteringene i åra framover.

Torsdag 27. februar skar det seg i bystyret, da det ble vedtatt flere formuleringer som vi mener kommer i konflikt med målet om å få rett linje med hovedstasjon utafor bysentrum.

Flertallet i bystyret besto av Arbeiderpartiet, Høyre og SV (som ikke var med på Greåkercharteret), men også av Senterpartiet, Det Rette Parti og Miljøpartiet de Grønne.

De 3 sistnevnte har gjennom egne valgprogram (og til dels partinavn), utsagn i valgkampen, lovnader om å stille seg bak Greåkercharteret, deltakelse i demonstrasjon arrangert av Aksjon Rett Linje osv. erklært å «være for Rett Linje.

I bystyret nå i februar så de ut til å svikte løftene. Fra talerstolen ble derfor disse partiene spurt hvordan høringssvaret de var med på var bedre for rett linje-saken enn forslaget fra oss bak dette leserbrevet. Siden de aldri svarte på dette i bystyret, håper vi at de nå kan svare både oss og velgerne gjennom avisa isteden.

De over nevnte partiene vedtok i bystyremøtet flere problematiske formuleringer som vi mener er stikk i strid med det velgerne burde kunne forvente basert på hva partiene har kommunisert, deres valgprogrammer og deres uttalte ønske om å få den rette linje. Noen eksempler på dette følger her:

  • Ny Sarpsbru planlegges sammen med intercity Dette indikerer vel at jernbanen skal krysse Glomma ved samme sted som veien? Men om vi derimot legger programmene til flertallet av partiene i bystyret til grunn så skal ikke dobbeltsporet legges der! Hvorfor da vedta dette?
  • Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen inngår i prosjektporteføljen til Bypakke Nedre Glomma. Deler av strekningen er regulert, andre deler er i sluttføring av reguleringsplanarbeidet, mens en del har stoppet opp i påvente av utbygging av InterCity.

Ønsker de nevnte partiene at dobbeltsporet bygges på strekningen Råbekken – Torsbekkdalen? Det er i så fall noe nytt og ikke i tråd med det disse partiene har lovet i valgkampen. Ønsker Senterpartiet, Det Rette Parti, Høyre og Miljøpartiet de Grønne at dobbeltsporet skal gå der? Hvis ikke, hvorfor da vedta dette?

I Formannskapsmøtet tidligere i februar var det avtalt en formulering som hele opposisjonen og Rødt var enige om. Hvorfor ble ikke Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne med på denne da saken kom til bystyret for behandling, og hvorfor valgte Det Rette Parti og Høyre å gå vekk fra forslaget når saken kom til bystyret, etter samtaler med Arbeiderpartiet?

Vi oppfordrer Senterpartiet, Det Rette Parti, Høyre og Miljøpartiet de Grønne til å avklare disse spørsmålene for byens innbyggere. Vi er bekymret over utviklingen i saken, og håper dette dreier seg om misforståelser og ingen ting annet. Det er viktig at vi som ønsker utredning av rett linje står sammen i saken og ikke lar oss påvirke av dem som ønsker S-linja. Dessverre kan det nå se ut til at disse partiene ikke overholder det de har gått til valg på. Vi håper etter dette åpne brevet å få gode og avklarende svar fra partiene, der de redegjør for valgene de gjorde i bystyret 27. februar.

Kommentarer til denne saken