Paxster AS er tidenes største norske produsent av elektriske kjøretøyer, og har kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Trenger større arealer

Nå ønsker Paxster å kjøpe tomt av Sarpsborg kommune, slik at de kan bygge ut sin virksomhet på Kampenes. Tomten det er snakk om, er en industritomt på rundt 33 dekar øst for Paxster sine lokaler.

– Jeg er glad for at Paxster med denne utvidelsen kan utvikle seg videre i Sarpsborg. Vi trenger nye arbeidsplasser og industrivekst, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje, på Sarpsborg kommunes egne nettsider.

Konsekvensene av at selskapet eventuelt ikke får kjøpe tomtearealet fra kommunen innen kort tid, kan være at Paxster AS flytter sin virksomhet ut av Sarpsborg kommune.

På sine nettsider opplyser kommunen at når kommunen skal selge fast eiendom, er hovedregelen å selge til høystbydende etter offentlig kunngjøring. Direkte salg som ikke har vært på en slik budrunde skal til politisk behandling. Derfor legges saken fram for formannskapet.

Foreslår å selge

Allerede førstkommende mandag – 13. februar – skal saken behandles i formannskapet.

Ifølge Sarpsborg kommune er samlet markedsverdi for tomtene som Paxster nå ønsker å kjøpe cirka 6,4 millioner kroner. Paxster er ifølge kommunen interessert i ytterligere to mindre tomter som ikke er taksert. Foreløpig antatt verdi på disse er 800.000 kroner.

– Paxster ønsker å kjøpe eiendommene til takst fordi de har hastverk med å utvide. En utlysning på det åpne markedet vil medføre betydelige forsinkelser. Dersom Paxster ikke får tilgang på tomtene innen kort tid, vil alternativet være å flytte virksomheten ut av kommunen, skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Kommunedirektørens innstilling til formannskapet er at direktøren gis fullmakt til å selge eiendommene på Kampenesmosen til Paxster AS til takst.