Utvalg for kultur og oppvekst har nå fordelt 533.000 kroner i investeringsmidler til kultur og idrettsformål, og 368.000 kr til aktivitetstilskudd. Et enstemmig utvalg for kultur og oppvekst gjorde tirsdag vedtak på 900.000 kroner til små og store tiltak til kultur, idrett og frivilligheten i Sarpsborg.

– Det er viktig at vi legger til rette for og bevilger disse pengene. En liten sum fra oss, vil bety mye for mange. Som for eksempel lysanlegg på Greåker, innkjøp av sikringsbåt for Sarpsborg seilforening og utendørs innebandybane for Greåker innebandyklubb for å nevne noe. Det er en fin måte der vi kan se samspillet mellom kommune og frivillige organisasjoner. Med støtte fra oss, kan det realiseres mye bra i Sarpsborg-samfunnet. Det er et stort engasjement og mye aktivitet i lag og foreninger i kommunen vår, det ser vi av søknadene, sier kulturutvalgsleder Therese Thorbjørnsen.

Disse får støtte:

Greåker idrettsforening, rehabilitering av lysanlegg: 50.000 kroner

Sarpsborg Roklubb, ny pumpekum og overvannshåndtering: 41.000 kroner

Sarpsborg seilforening, innkjøp av ny sikringsbåt: 70.000 kroner

Hafslund idrettsforening, rehabilitering av lysanlegg: 150.000 kroner

Borgen idrettslag, diverse utstyr til Sandbakken og Mobakken: 30.000 kroner

FK Sparta Sarpsborg, miljøtiltak og utskiftning av lys: 60.000 kroner

Greåker innebandyklubb, etablering av utendørs innebandybane: 54.000 kroner

Sarpsborg Janitsjarkorps, oppgradering av foajeen i Janitsjarhuset: 41.000 kroner

Kurland Borettslag, oppgradert lekeplass og aktivitetssone: 37.000

Total fordeling: 533.000 kroner

Aktivitetstilskudd

Det kom inn seks søknader til kommunen innen fristen for å søke aktivitetstilskudd i høst, og kommunedirektørens forslag om en fordeling av 368.000 kroner fikk full støtte av Utvalg for kultur og oppvekst. Aktivitetstilskudd kan blant annet dekke: Honorarer, leieutgifter, innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten, reiseutgifter, kurs og kompetansehevende tiltak og publiseringer (litteratur, musikk).

Ved tildeling av tilskudd skal det prioriteres åpne arrangementer, produksjoner og prosjekter. I vurdering av søknad vektlegges blant annet: Mangfold, barn og unge, nyskaping og klima- og miljøvern. Under punktet om mangfold skal også forstås tilrettelegging for personer med bistandsbehov.

Her er fordelingen:

Sarpsborg jente- og guttekorps, rekrutteringstiltak: 30.000 kroner

Diorama musikalteater, «Shrek the Musical»: 100.000 kroner

Sarpsborg Fotballklubb, forebyggende arbeid gjennom Aktive lokalsamfunn: 90.000 kroner

Einar Film AS, TV-serien «Kids in Crime»: 50.000 kroner

Storedal kultursenter, 100-års jubileumsfeiring for Erling Stordahls fødsel: 50.000 kroner

Skjeberg turnforening, treningstilbud/oppvisninger for barn og unge: 48.000 kroner