Årets trygdeoppgjør er det femte på seks år hvor pensjonistene taper kjøpekraft. Trygdeoppgjøret innebærer at pensjonistene ligger an til å få en nedgang i realinntekten på 0,2 prosent i 2020.

Regjeringens underregulering av trygden i forhold til prisveksten har fratatt pensjonistene 32 milliarder norske kroner disse fem årene. Samtidig har denne regjeringen gitt 25 milliarder i skattekutt, hvorav om lag 8 milliarder er gitt til de aller rikeste.

Samtidig som regjeringen gir store skattekutt, hvor de rikeste får aller mest, sørger de for at pensjonistene ikke får ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig.

Det kan ikke ha vært Stortingets intensjon at ansvarlige og moderate tariffoppgjør i arbeidslivet, som dog har gitt gjennomsnittlig reallønnsvekst til arbeidstakerne i perioden, skal gi de trygdede 32 milliarder kroner i redusert kjøpekraft!

Når Arbeiderpartiets leder og en samle opposisjon på Stortinget er svært kritiske til trygdeoppgjøret, bør oppgjøret bli gjenstand for behandling i Stortinget. Dette gjelder årets oppgjør, men også framtidige trygdeoppgjør.