(Fredriksstad Blad)

Det betyr at tusenvis av pensjonister uten digital kompetanse skal få utbetalingsmeldingene i posten.

– Regjeringen har vært standhaftig og ikke gitt pensjonistene valgfrihet. Forslaget har frarøvet mange eldre til å følge med i sin egen økonomi. Det er uverdig, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Digitalt klasseskille

SV støtter Sp og sendte tilsvarende forslag til Stortinget før sommeren, mens KrF la inn penger til forslaget i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år.

– Det er i ferd med å bli et digitalt aldersskille. Mange eldre har ikke PC og har aldri brukt det. De har kanskje ikke råd heller. Det må være mulig å reservere seg for dem som har behov. Det er en skam å behandle eldre på den respektløse måten vi inntil nå har gjort, sier Karin Andersen (SV) til ANB.

– Siden forslaget skal opp i komiteen, må vi behandle det i stortingsgruppa før vi kommer tilbake med vårt standpunkt, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad, som senest i sommer uttalte at partiet hans ville ha pensjonsslippen tilbake på papir.

Står ved lag

Ap mener at de som har behov for å få pensjonsslipp på papir, også skal få det. Partiet satte derfor av 10 millioner kroner til dette formålet i sitt alternativ for revidert budsjett.

– Vi er for intensjonen og står for det vi har fremmet tidligere, sier Aps Else-May Botten.

Regjeringen har vært standhaftig og ikke gitt pensjonistene valgfrihet

PER OLAF LUNDTEIGEN, STORTINGSREPRESENTANT (SP)

Mindretallsregjeringen med Høyre og Frp får ikke flertall for at lønnsslippen til pensjonistene må hentes ut digitalt dersom både Sp, Ap, SV og KrF er imot.

– Med den nye sammensetningen på Stortinget håper vi selvsagt å skaffe oss de nødvendige stemmene for å få regjeringen til å gi seg, sier Lundteigen.

Ingen Nav-ordning

Nav vil ikke sende ut pensjonsslippen på papir hver måned – med mindre det har vært endring i beløp eller annen ny informasjon siden forrige utsending. 400.000 personer i Norge har ikke nettilgang og så mange som 820.000 nordmenn er hjelpeløse på nett, uttalte Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg til nettstedet Fri Fagbevegelse tidligere i år.

– De eldre skal selvsagt få den informasjonen som trengs. Alle har ikke tilgang til dataløsninger. Derfor mener vi det må være en valgfri rett til å få betalingsinformasjonen i posten, sier Lundteigen.