Samme sjåfør fikk flere bøter på vei til skolen

Resultatene for skoleveiskontrollene er klare. Ikke alt var på stell.