Politikerne kortet ned sin egen taletid

– Vi har ikke klart å disiplinere oss og det kan også gjelde meg selv, så nå må vi dra til og korte ned på taletiden.