Gå til sidens hovedinnhold

Politikk om tog og klima

Artikkelen er over 1 år gammel

Jernbanedebatten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingspolitiker Ingjerd Schou (H) og Rådeordfører René Rafshol (H) hadde 25. oktober et flott debattinnlegg i SA om jernbanen gjennom Østfold.

Det var med stor interesse vi leste de to Høyre-politikernes argumentasjon. De fremhevet at Østfoldbanen er porten til Europa for folk og gods, at E6 vil være overfylt innen 2025, samt at jernbanen er en viktig brikke for å oppnå klimaforpliktelsene i Paris-avtalen innen 2030. Vi i MDG er helt enige!

De fremhevet videre at Østfoldbanen er viktig for hele landet. Også her er vi helt enige med dem. Så godt som hele jernbanenettet i Norge er avhengige av en funksjonell Østfoldbane for å komme videre til Europa. Det vil derfor være svært uheldig hvis vi ikke nå får på plass en effektiv jernbane mellom Oslo og Gøteborg. Sverige er godt koblet til Europas jernbanenett og Europa er Norges viktigste marked og reisemål.

En effektiv jernbane er viktig for å håndtere klimautfordringene. Jernbanen er langt mer klimavennlig enn frakt av folk og gods på vei, med skip eller med fly. Gods over på jernbane er i tråd med Ekspertutvalget oppnevnt av samferdselsdepartementet i juli 2018. Det er dokumentert ut over enhver tvil at tog har store fordeler kontra andre transportmidler når det gjelder klima.

Schou og Rafshol understreker at det er stor politisk enighet i Østfold om at vi vil ha en bedre jernbane. Derfor må satsingen på jernbane fortsatt prioriteres som samferdselstiltak nummer én i vår region. Uenighet er det kun når det gjelder valg av trasé. Dette er ikke bare knyttet til de enorme kostnadsoverskridelsene vi høst har hørt om, men også til S-linjas manglende kapasitet.

De siste to årene har jernbanedebatten vært heftig i Østfold. Ved høstens kommunevalg sa et flertall av sarpingene i fra om at de ikke aksepterer Bane NOR sitt forslag til trasévalg gjennom byen. Et flertall av sarpingene ønsker utredning av «Rett linje» vest for byen. Den videre framføringen av Østfoldbanen fra Moss mot svenskegrensa er nå i spill.

Mange er svært uenig med ordfører Nygård (Ap) i Fredrikstad som på et møte i Fredrikstad 6. oktober i år uttalte at IC-banen først og fremst er til for å frakte folk mellom byene i Østfold. For ham var hensynet til gods sekundært. Vi vet allerede i dag at IC-banen fram til Halden er underdimensjonert for gods. IC-banen, som Nygård ønsker seg, legger heller ikke til rette for høyhastighetstog som kan konkurrere med fly mot europeiske destinasjoner og den har en beskjeden klimaeffekt.

I MDG har vi programfestet i vårt Viken-program at vi vil arbeide for en effektiv transportkorridor mellom Oslo og Gøteborg. Det er vi kjent med at svenskene også veldig gjerne vil få til.

Den kunnskapen vi i dag sitter inne med tilsier at Schou og Rafshols visjon om Østfoldbanen som en port til Europa med stor kapasitet, og som en bane som vil gi en betydelig reduksjon av klimagasser ikke er realistisk hvis vi holder fast ved det opprinnelige prosjektet - S-linja.

Vi i MDG mener at vi må revurdere trasévalget ut fra vårt prekære behov for klimavennlig frakt av gods, for å avlaste E6, for å erstatte flyreiser med tog, og i tillegg tilby gode løsninger for pendlerne i Østfold. Satsingen på tog må ikke stanses, men derimot styrkes gjennom smartere løsninger. Vi kan sannsynligvis spare mange milliarder, samt oppnå en betydelig reduksjon av klimagassutslipp med en rett linje for gods og høyhastighetstog.

Vi takker Schou og Rafshol for dette innspillet som inviterer til en seriøs og konstruktiv debatt om den videre jernbaneutbyggingen gjennom fylket vårt. Østfoldbanen er, som Schou og Rafshol sier, viktig for hele Norge. IC-løsningen gjennom fylket vårt må tilpasses landets behov. Jernbanesatsingen i Østfold har potensiale til å bli et svært viktig virkemiddel for å nå eller nærme oss Paris-målet.

Kommentarer til denne saken