Politikk handler først og fremst om å legge til rette for gode liv og hverdager. Med trygg jobb og anstendig lønn. Med trygghet for at du selv, og de du er glad i, får helsehjelp unnsett hvor du bor. For at barna våre får en god start på livet, og at de eldre får en meningsfull og verdig alderdom. Og, at vi fører en rettferdig klimapolitikk som ikke hekter folk av, men sikrer at også barnebarna våre vil ha både arbeid og en levelig klode.

Nylig hadde vi i Arbeiderpartiet landsmøte der vi vedtok politikk for vårt tiår. La meg prøve å forklare hvordan det kan bety noe for deg og ditt liv.

Jeg mener Norge nå står foran et veiskille. Valget står mellom en ny og mer rettferdig politikk som setter vanlige folk først, og en fortsettelse av høyreregjeringens privatisering, sentralisering og skattekutt til de rikeste. Forskjellene har økt hele tiden mens Høyre har styrt, og koronakrisen har om mulig gjort kampen mot Forskjells-Norge enda viktigere. Den har vært et forstørrelsesglass på forskjellene i samfunnet vårt, der de som hadde mest fra før, har klart seg best. Mens mange barn, unge og vanlige familier har betalt en skyhøy pris.

Les også

– Er antall ord nok en kvalitetsindikator for Høyre, Holm?

Arbeiderpartiets svar ligger i det partiprogrammet vi har vedtatt i helgen. Den røde tråden er at det er vanlige folks tur. Det gjelder også i den økonomiske politikken: Alle som tjener mindre enn 750.000 kroner, skal få lavere inntektsskatt. Skal en avgift opp de neste fire årene, skal en annen avgift eller inntektsskatten ned. Det blir billigere å ha barn i barnehage og SFO, billigere å være fagorganisert og billigere å pendle. Vi vil rett og slett at vanlige folk skal sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt. Det er viktig for å raskt gjøre det vi kan for å redusere forskjeller og hjelpe familier med dårlig råd.

Les også

– Arbeiderpartiet vil ha et krafttak for psykisk helse

Men det aller viktigste er at folk har en inntekt som kan betale regningene. Derfor trenger vi flere jobber, hele og faste jobber og grønnere jobber. Ikke noe betyr så mye for likestilling, for integrering, for å redusere forskjellene i samfunnet, som å få flere inn i et mer seriøst arbeidsliv. Ikke noe betyr så mye for vår evne til å betale for velferdsstaten i framtida, som at flere kan være i jobb.

I dag er nesten en av tre arbeidsledige i Norge under 30 år, og antallet unge uføre er doblet de siste åtte årene. Det er en fallitterklæring, ikke bare for Erna Solberg, men for et helt samfunn. Arbeiderpartiet vil derfor stille opp med tidligere og bedre hjelp i en mer praktisk skole, læreplassgaranti og fagarbeiderløft, og aktiv, oppsøkende oppfølging fra NAV til unge som faller utenfor arbeidslivet.

Les også

– Får psykisk helse endelig prioritet i Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet vil at folk skal ha mulighet til å leve gode liv i hele landet. I dag er det altfor mange lokalsamfunn som opplever at folk flytter, fordi mulighetene synes større et annet sted. Vårt partiprogram gir det største løftet for distriktspolitikken siden 70-tallet. Vi mener det som virkelig skaper vekst og trygghet, er at lokalsamfunn sitter igjen med mer av verdiskapingen fra fisken, skogen, oljen og gassen, vindkraften, som igjen gir arbeidsplasser og vekst.

Folk i hele landet skal ha gode offentlige tjenester nært der de bor; følgetjeneste for fødende kvinner, ambulanse og politi som kommer når det haster. Og ikke minst vil vi sørge for et desentralisert utdanningstilbud, så våre unge ikke trenger å flytte for å få en utdanning. I dag dekker universitetene og høyskolene deler av Norge, men langt fra hele Norge. Det fører til fraflytting i mange distrikter - mer enn noe annet.

Les også

Ser en rødgrønn regjering i 2021

Også i klimapolitikken mener vi i Arbeiderpartiet at det må være vanlige folks tur. Derfor må de nye jobbene være gode og trygge. Derfor er det rettferdig med halv pris på ferger slik at det ikke er vanlige familier som må pendle, som må betale for at de forurensende fergene byttes ut. Derfor skal vi skjerme bensin og diesel, særlig i distriktene, fra økningen i CO2-avgiften, slik at folk som må bruke bil, ikke straffes for det. Og i stedet for å gi momsfritak for dyre el-biler går vi til valg på ladestasjoner i hele landet. Det er rettferdig omstilling i praksis.

Politikk handler om liv og hverdag, som på sitt beste kan motvirke urettferdighet og gi muligheter til alle. Det vil Arbeiderpartiet og jeg jobbe for hver eneste dag, om vi får din tillit ved høstens valg.

Les også

De store oppgavene løser vi best sammen