– Vi har folkeavstemning hvert fjerde år

Både Arbeiderpartiet og Høyre avviste som ventet innbyggerforslaget om folkeavstemning i bompengesaken. Begge partiene mente at en hadde folkeavstemning hvert fjerde år.