– At andelen barn som lever i fattigdom i Sarpsborg er høy er ikke noe nytt. Men det gjør det ikke noe bedre av den grunn. Dette synes jeg er ille, og vi er nødt til å ta et samlet krafttak i byen for å bedre oppvekstvilkårene for alle disse barna, sier Moræus Stray til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ifølge nylig frigitte tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har barnefattigdommen økt i mange kommuner. En av dem er altså Sarpsborg. Det oppgis at 1.692 barn lever i fattigdom, det er en økning på 89 barn på ett år.

– Vi kan gjøre mer

Det er hele 16,3 prosent av barna i kommunen.

– Det gjøres allerede mye bra, men vi både må og kan gjøre mer. Kommunen kan heller ikke gjøre alt alene, dette må vi få til i fellesskap. Ikke for kommunens omdømme og rykte, men for de barna og familiene dette gjelder, kommenterer Moræus Stray.

Stiller spørsmål i bystyret

Hun har allerede sendt en interpellasjon til bystyret, hvor hun ber ordfører Sindre Martinsen-Evje svare på følgende konkrete spørsmål:

– Vil ordføreren ta et initiativ til å sette i gang tiltak blant alle, både kommune, foreninger og privatpersoner, slik at vi kan samles for at alle barn og unge skal få en trygg og god kommune å vokse opp i?