Fylkesrådet for Viken er valgt - men ingen av dem er fra Sarpsborg

Her er de som utgjør det nybakte fylkesrådet i Viken fylkeskommune. Ingen av dem er fra Sarpsborg.