35 prosent av sarpingene er usikre på hva de skal stemme

Lokalpolitikere på jakt etter stemmer går en travel tid i møte. Junitallene viser at 35 prosent av alle potensielle velgere i Sarpsborg fortsatt ikke har bestemt seg.