– Jeg har ikke ønsket å bli varaordfører

– Det er ikke strid i Senterpartiet om posisjonen som varaordfører. Jeg har ikke ønsket å bruke så mye tid som politiker som den posisjonen krever.