Bomring-motstandere ber Stortinget tolke eget vedtak

Hvordan skal Stortingets vedtak om bompengeinnkreving i Sarpsborg tolkes? Det spørsmålet får nå både Stortinget og to departementer.