Helsepartiet fikk under tvil godkjent valgliste

VALGLISTER: 16 partier har fått godkjent sine valglister.

VALGLISTER: 16 partier har fått godkjent sine valglister. Foto:

Siden Helsepartiets valgliste ankom fylkeskommunen etter fristens utløp, kunne fylkesvalgstyret valgt å ikke godkjenne den.

DEL

I møtet 24. mai valgte fylkesvalgstyre å godkjenne valglistene til 16 partier.

Det spøkte imidlertid en periode for nystartede Helsepartiet.

For partiet hadde levert sin liste til feil forvaltningsnivå. Den endte i stedet opp hos Sarpsborg kommune, skriver Østfold fylkeskommune på sin nettside.

Sarpsborg kommune tok imot forslaget, men leverte den til fylkeskommunen etter fristens utløp.

Leverte feil sted

Fylkesrådmannen innstilte likevel på at Helsepartiet skulle få godkjent sin liste, med henvisning til at et lignende tilfelle ble godkjent i 2003. Da leverte nemlig Pensjonistpartiet sin liste til Fylkesmannen og ikke til fylkeskommunen.

Etter litt diskusjon i fylkesvalgstyret bestemte politikerne seg for å følge fylkesrådmannens anbefaling.

Men varslet samtidig om at en innstramming må til:

– Det er ikke gitt at vi vil godkjenne lister neste gang dette skjer. Nå må vi som fylkesvalgstyre stramme inn. Det er de som fremmer listeforslaget - og ikke de som tar imot listene - som er ansvarlig for at loven blir fulgt, uttalte fyllkesordfører Ole Haabeth.

Helsepartiets fylkeslag i Østfold ble stiftet i februar i år.

Kåre Ohnstad fra Sarpsborg ble da valgt som fylkesleder.

En liste ikke godkjent

Listeforsalget for Tverrpolitisk folkevalgte ble ikke godkjent. De fyller ikke kravene i valgloven og valgforskriften på flere punkter. Blant annet i antall oppførte listekandidater, opplyser Østfold fylkeskommune på sin nettside.

Disse partiene stiller dermed til valg:

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Partiet De Kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Artikkeltags