Statens vegvesen beklager mangel på informasjon

– Vi burde ha forutsett den offentlige interessen for veiutbyggingen Hafslund – Dondern og informert de berørte på et tidligere tidspunkt. Vi beklager mangelen på informasjon.