Rødt Sarpsborg mener at ansatte i barnehager og skoler må prioriteres i kommunens vaksinestrategi. Vi mener dette er en forutsetning for å holde barnehager og skoler åpne, og at åpne skoler i kombinasjon med hjemmeundervisning er en god og nødvendig løsning.

Vi mener at den tiden vi nå har vært gjennom viser at ansatte i barnehager står i frontlinjen i forhold til smitterisiko, og også at disse representerer samfunnskritiske funksjoner.

Lærere og ansatte i barnehager og skoler omgås en gruppe i samfunnet som ikke kan vaksineres enn så lenge. En ny studie fra Folkehelseinstituttet har vist at assistenter i skoler og barnehager, barnehagepedagoger og grunnskolelærere har en noe høyere forekomst av covid-19 enn gjennomsnittet av den yrkesaktive befolkningen mellom 20-70 år i områder med høy smitte.

Vi er generelt bekymret for den arbeidssituasjon som preger denne gruppens arbeidsdag. Undersøkelser viser at over halvparten av lærerens vurderer å si opp sine stillinger. Denne situasjonen har gjennom denne koronatiden forverret seg ytterligere. Når vi samtidig vet at ut vi det neste året også får en betydelig nedgang i uteksaminering av lærere, er Rødt særdeles bekymret for våre barns undervisningstilbud i Sarpsborg-skolen.

Undersøkelser som regjeringen har gjennomført viser at mange ansatte i barnehager og skoler er slitne og bekymret, og opplever at de tøyer strikken langt. De synes det er veldig krevende.

Nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad sier blant annet at «... lærere i skole og barnehage har hele tiden vært utsatt, fordi de arbeider med barn og unge som skulle skjermes for de aller mest inngripende tiltakene og der det tidvis er helt umulig å opprettholde avstandskrav. Nå er smitterisikoen adskillig høyere fordi viruset har mutert. Dette er en svært stor belastning å stå i og det er etter vårt syn åpenbart at det nå må være riktig å prioritere lærere i barnehage og skole for vaksinering.»

Rødt er enig i disse vurderingene.

Lærere er av WHO anbefalt som en gruppe som kan prioriteres for å kunne holde skolene åpne. I Norge har vi i stor grad lykkes med å holde skolene åpne, men med betydelige restriksjoner og fravær i form av liberal karantenesetting og smitteverntiltak i henhold til «trafikklys-modellen».

Vi er kjent med at kommunen fram til nå ikke ønsker å omprioritere vaksinestrategien lokalt, fordi de ønsker å holde seg til de sentrale anbefalingene. Rødt mener dette - i utgangspunktet - er forståelig. Men nå har FHI signalisert at en prioritering av denne gruppa kan være nødvendig der hvor det er stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift. Det er helt klart en situasjon som gjelder for Sarpsborg kommune.

Rødt mener at ansatte i barnehager og skoler nå må prioriteres. Denne prioriteringen bør skje allerede nå, og kan gjennomføres parallelt med risikogruppe 4.