Nedstenging, isolasjon og usikkerhet har preget manges hverdag det siste året. Koronapandemien har bidratt til å forsterke psykiske plager, og for noen har den gitt nye plager. Vi vet mange studenter er ensomme, og én av fire studenter sier de ikke er fornøyde med livet. Eldre har også følt mer på ensomhet det siste året.

Dette er alvorlige problemer som det må tas mer tak i.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Det bør være en selvfølge at du også får hjelp til å takle psykisk sykdom, slik du får gips når du brekker beinet. Dessverre har psykisk helse vært mer tabu enn fysiske helseplager. Mange kvier seg for å be om hjelp, og mange har ikke fått den hjelpen de trenger. Heldigvis er det nå blitt mer åpenhet om psykisk helse, og behandlingstilbudet er styrket kraftig siden Høyre kom i regjering.

Les også

– Norge trenger en rettferdig krisepolitikk

Likevel er det en økning i personer som rapporterer om psykiske plager. Særlig unge jenter sier de sliter mer, mens gutter er overrepresentert i selvmordsstatistikken. Andelen jenter mellom 15 og 20 år som har fått diagnostisert en psykisk lidelse har økt med omtrent 40 prosent de siste fem årene. Det er en urovekkende utvikling, og det er alvorlig at vi vet for lite om årsakene til at folk sliter.

Les også

Ett år på hjemmekontor - hva har vi lært?

Ensomhet og isolasjon kan i verste fall føre til flere psykiske helseplager. I løpet av pandemien har regjeringspartiene sørget for å styrke psykisk helsehjelp. Barne- og ungdomspsykiatrien er styrket, chattetjenester og hjelpetelefoner er styrket og det er bevilget penger til en nasjonal studenttelefon.

Men vi er ikke i mål. Jeg er urolig for at vi kan få en pandemi av psykiske helseutfordringer. Derfor er det viktig at vi styrker apparatet rundt de som har det ekstra vanskelig nå.

Les også

Året da alt ble forandret

For å kunne tilby best mulig behandling, trenger vi best mulig kunnskap. Regjeringen setter nå ned en ekspertgruppe som skal se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, og så foreslå tiltak for bedre psykisk helse. Vi har ingen tid å miste, og derfor skal ekspertgruppen arbeide raskt - og levere sine forslag til tiltak innen 30. april.

Les også

– Vi skal markere hverdagsheltene og feire barna

Les også

Koronajubileet vi fryktet

Les også

– Alle må ta ansvar

Les også

– Nå er det damenes tur!

Les også

Uvisshet og håp om bedre tider