Tømrerbedrift konkurs - fikk for få oppdrag av Älvsbyhus

Tømrerbedriften gikk over ende da oppdragene fra den største kunden, Älvsbyhus Norge AS, uteble.