Får ikke jakte rådyr på Vestre Grimsøy

TRYGGE: Rådyrene vil fortsatt kunne gå trygt rundt på Vestre Grimsøy. En grunneier har fått avslag hos Fylkesmannen om å opprette et rådyrvald for jakt.

TRYGGE: Rådyrene vil fortsatt kunne gå trygt rundt på Vestre Grimsøy. En grunneier har fått avslag hos Fylkesmannen om å opprette et rådyrvald for jakt. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

En grunneier på Vestre Grimsøy får ikke opprette et rådyrvald på Vestre Grimsøy. Saken har gått helt til Fylkesmannen og avslaget er endelig.

DEL

Begrunnelsen for avslaget er at området ikke er stort nok. Et rådyrvald må være på minst 300 mål (dekar). Grunneieren fikk bare godkjent 137,5 mål.

Slå dere sammen

Eiendommen er på rundt 700 mål og består hovedsakelig av festeeiendommer til fritidsbruk. Her påpeker både Sarpsborg kommune og Fylkesmannen at jaktretten ligger hos festerne og ikke hos bortfesteren. Det gjør at arealet blir altfor lite til at det kan godkjennes som et vald.

Men Fylkesmannen og Sarpsborg kommune er også konstruktive i tilbakemeldingene og de foreslår at flere grunneiere kan slå seg sammen om etablering av rådyrvald. Det vil gi en forvaltning av rådyrbestanden på en helhetlig måte og et vald bør omfatte større deler av halvøya.

Sterk økning av rådyr

Grunneieren sier at det de siste 10–15 årene har vært en sterk økning av rådyrbestanden på eiendommen, og det oppleves som en altfor stor bestand i forhold til arealet.

– Rådyrene beiter ned alt som er ment å skulle vokse, og har blitt uredde for mennesker. Vi vil også opplyse om en ekstremt stor spredning av flått på eiendommen generelt, noe rådyr er den største bærer av, sier grunneieren.

Kommunen sier at de har forståelse for at beboerne i området kan oppleve situasjonen som belastende. Likevel må enhver tolerere at det er større flåttbestand langs kysten, og at rådyr kan komme tett på. Kommunen er også skeptisk til å tillate jakt på et så tettbebygd hytteområde.

Avslaget hos Fylkesmannen er endelig og kan ikke påklages videre.

Artikkeltags