Tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold var et gedigent feilgrep, av historiske dimensjoner. Man har kastet bort flere hundre millioner av skattebetalernes kroner på en sammenslåing det kun var flertall for blant velgerne til Venstre (de få som er igjen). De store oppgavene man sa skulle komme, har uteblitt. Vi sitter kun igjen med et gigantisk fylke med 1,2 millioner innbyggere fra Hol til Halden. Viken er en udemokratisk mastodont som i lengden svekker folkestyret og sentraliserer Norge.

De nye oppgavene fylkene til nå har fått er på langt nær så store at de gamle fylkene ikke ville håndtert de bra. De siste ukene har også regjeringen avblåst store oppgaveoverføringer innen kultur og barnevern. Regjeringen mangler totalt vilje til å flytte makt til fylkene. Fylkene ble lovet oppgaver som vill gitt flere tusen nye ansatte, men sitter kun igjen med smuler. I tillegg har det vært ivret for å flytte ansvar for tannhelse fra fylkene til kommunene. Så i den ene enden vil man ikke gi nye oppgaver, og i den andre vil man frata fylkene oppgaver. Hva er poenget med regionreformen da?

Hvor god økonomi fylkene har, avgjør hvor gode skoler vi kan ha, hvor mye fylkesvei vi kan ruste opp og hvor desentralisert tilbud vi kan ha på tannklinikker. Viken må kutte hele 400 millioner de neste åra fordi Høyre, Frp, Venstre og KrF har endret inntektssystemet for fylkene. Dette kommer på toppen av at Akershus, Buskerud og Østfold måtte bruke rundt 200 millioner av egne oppsparte midler for å gjennomføre sammenslåingen. Regjeringen stilte kun med småpenger.

Og på toppen av dette kommer kostnadene av korona-pandemien, som vi ennå ikke vet omfanget av. Men vi vet blant annet at bortfallet av inntekter til kollektivselskapene våre allerede er oppe i flere titalls millioner. Viken fylkeskommune har skrapt sammen millioner vi egentlig ikke har til en tiltakspakke, som blant annet går til næringslivet i regionen, ekstra vedlikehold og renovasjon av eiendommene våre, tiltak for reiseliv og så videre. Dessverre har ikke regjeringen gitt noen garantier for at de vil dekke opp tapene våre. Dette kan føre til dramatiske kutt i tilbudet til innbyggerne i Viken.

10. september 2017 kunne vi lese følgende på NRK.no: «Nesten alle sentrale beredskapsfolk seier at Viken ikkje vil styrke beredskapen og samfunnssikkerheita på Austlandet. Føresetnadene blir vanskelegare.»

Ordene tilhører daglig leder og forsker hos Nivi Analyse, Geir Vinsand. Vinsand har ledet et analysearbeid på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT, og skulle se på konsekvensene av regionreformen på Østlandet. Viken går på kryss og tvers, opp og ned, over alle de 25 statlige enhetene på Østlandet. Viken ble til uten å ha samordnet fylkesmenn, politidistrikt, sivilforsvaret, heimevernet, NVE, Statens vegvesen og mange flere. Alle er etater som spiller en livsviktig og avgjørende rolle i å gi innbyggerne trygghet og beredskap. Hvor godt beredskapen har fungert i forbindelse med korona-pandemien vil evalueringen i etterkant vise, men ingen skal si at vi ikke ble advart.

Det virker i hvert fall som at Høyre, KrF og Frp har begynt å miste trua på reformen. Valglovutvalget skal i slutten av mai legge frem sin innstilling til nye stortingsvalgdistrikt etter 2025. Ifølge lekkasjer i Aftenposten kommer Høyre, KrF og Frp til å danne flertall med Sp i utvalget for å beholde 19 fylker som stortingsvalgdistrikt. Jeg tenker det taler for seg selv. Regionreformen har krasjlandet, og Viken skal oppløses så raskt som mulig.