Fredag 29. januar stengte Norge grensen. På andre siden satt fortvilte arbeidstakere uten mulighet til å komme seg på jobb, og uten rett til noen form for økonomisk kompensasjon. Historiene og skjebnene er mange. De fleste av oss kan bare forestille oss hvordan det over natten er å miste trygghet for inntekt. Regjeringen må gå fra ord til handling, det haster med en løsning.

Til vanlig er det som om grensene mellom Sverige, Finland og Norge ikke eksisterer. I mange år har vi fritt tatt oss mellom landene, bygget relasjoner og samarbeid på tvers av grensen. Livet langs grensen er flere steder så godt integrert at det i praksis er et felles bo- og arbeidsmarked. Vi har blitt gjensidig avhengig av hverandre, og samfunnene er vevd tett sammen. Dette er en styrke for oss på begge sider av grensen.

Da grensen ble stengt endret dette seg over natten. Noen av oss merker knapt den stengte grensen i vår hverdag, for grensependlerne innebar innreiseforbudet forbud mot å dra på jobb. Dette er personer som har jobbet og skattet til Norge, og bidratt til vårt sikkerhetsnett. I andre situasjoner hadde de hatt rettigheter i Norge. Ved sykdom har de rett til sykepenger. Ved permittering har de rett til dagpenger. Men stengt grense gir ikke rett til å gå på jobb, og ingen økonomisk kompensasjon. Nå står arbeidstakere uten trygghet for inntekt. Vi spør oss: Hvor er sikkerhetsnettet til grensependlerne?

Les også

– Hvor vanskelig går det an å gjøre en sak?

Fredrica, Katarina, Patrick og Joakim er noen av grensependlerne som mistet trygghet for inntekt 29. januar. Deres fortellinger er hjerteskjærende. Frykten for å miste huset, hvordan skaffe penger til mat og hvordan betale regninger preger hverdagen til grensependlerne. Uforskyldt står de nå på bar bakke, og vet ikke når neste månedslønn kommer inn på kontoen.

Torbjørn Røe Isaksen har i svar på skriftlig spørsmål svart på hvordan regjeringen planla stengningen av grensen. Svaret er oppsiktsvekkende - og vitner om dårlig beredskapsarbeid. Å stenge grensen har dessverre ikke vært usannsynlig. Allikevel har ikke regjeringen forberedt konsekvensen av stengte grenser. Prisen for dårlig planlegging betaler grensependlerne, som i snart tre uker har stått uten inntekt.

Mange land i verden kan bare misunne oss våre nordiske naboskap. Dette har vært en villet politikk på tvers av partier. Sammen har vi jobbet for å bygge ned terskler mellom våre land. Vi har sett styrken i samarbeid, og lagt til rette for at folk skal kunne pendle på tvers av grensene.

Folk langs grensen har tatt oppfordringen og tatt arbeid i nabolandet, men midt i pandemien har de opplevd å bli kasteballer som ikke passer inn i regler om krisetiltak og smittevern. Koronapandemien utfordrer samarbeidet som er bygget opp gjennom mange år, og en uholdbar behandling av grensependlerne er egnet for å skape mistillit.

Les også

– Gi grensependlerne trygghet for inntekt

Å stenge grensen var regjeringens beslutning. Regjeringen har et ansvar for å stille opp for grensependlerne. Ansvaret kan ikke skyves over på den enkelte eller partene i arbeidslivet. Arbeiderpartiet har i Stortinget fremmet forslag om økonomisk kompensasjon, men ble nedstemt av regjeringspartiene og Frp.

Det haster med en løsning som ivaretar trygghet for inntekt og smittevern. Regjeringens håndtering tråkker langt over grensen. I over tre uker har arbeidsfolk stått uten inntekt, og i tre uker har regjeringen sagt at det jobbes med en løsning. Tiden er overmoden til å gå fra ord til handling.

Les også

– Grensesamarbeidet blir nå satt mange år tilbake