Folkehøgskoler er viktige, og heldigvis har vi mange av dem i Norge. Det er viktig med et alternativ til det vanlige skoleløpet som kan utvikle hele mennesket og styrke allmenndannelsen. Her bidrar folkehøgskolene med et viktig tilbud.

Folkehøgskolene har vært gjennom en tøff vår med stengte skoler. Regjeringen besluttet tidligere i sommer at folkehøgskolene kan åpne for normal drift fra høsten. Så langt er det rekordgode søkertall for det kommende skoleåret, og jeg håper at mange fortsatt søker seg til folkehøgskolene for oppstart til høsten.

Regjeringen er opptatt av å styrke folkehøgskolene. Derfor er det litt underlig å lese innlegget fra stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (Ap) der han hevder at regjeringen ikke «leverer på folkehøgskoler».

De årlige bevilgningene til folkehøgskolene har passert én milliard kroner. I revidert nasjonalbudsjett før sommeren kom det 65 millioner kroner som kompensasjon for tapte elevbetalinger mens skolene var stengt i vår. Påstanden fra Asphjell er derfor direkte feil.

Regjeringen er opptatt av å styrke den skandinaviske tradisjonen som blant andre skolemannen Ole Vig gikk i bresjen for. I Solberg-regjeringens tid har åtte nye folkehøgskoler blitt godkjent eller fått oppstartstilskudd. Dette er i snitt mer enn én skole per år i denne regjeringens periode så langt. Tilsvarende tall for Stoltenberg-regjeringen var én ny skole etter åtte år med rødgrønt styre.

Asphjell skriver videre at mange folkehøgskoler er forhindret fra å hente ekstrainntekter på sommerkurs og lignende. Regjeringen åpnet tidligere i år for at landets folkehøgskoler skal kunne arrangere korte kurs og andre arrangement, så lenge de gjeldende rådene for smittevern respekteres. Kritikken fra Asphjell virker som et skudd i blinde.

Folkehøgskolene representerer noe eget og viktig i utdanningsløpet i Norge. Asphjell kan være trygg på at regjeringen vil ta vare på det.