Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det er viktig for regjeringen å legge til rette for bedre fastprisavtaler for bedrifter og husholdninger.

– Nå legger regjeringen siste hånd på et viktig arbeid for å bidra til at de som trenger å sikre seg mot store svingninger i strømutgiftene, får en reell mulighet til det.

Avtalen innebærer at kraftselskapene maksimalt kan ta et prispåslag på 2,5 øre per kilowattime og et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per målepunkt.

Kan være i gang før jul

Vedum sier at med dette forslaget og disse klargjøringene vil bransjen i større utstrekning kunne tilby denne type avtaler, som mange norske bedrifter har signalisert at de ønsker seg.

– Vi har lagt stor vekt på å rådføre oss med både kraftnæringen og andre aktører underveis, så jeg har god tro på at kraftbransjen nå vil tilby attraktive fastprisavtaler, sier finansministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tror dette nye fastprismarkedet vil være i gang før jul.

– Bedriftene må selv ta stilling til om de ønsker løpende priser eller lengre avtaler, men nå får de en reell mulighet til å velge. Regjeringen har som kjent vært utålmodige på vegne av næringslivet som sliter med strømregningene. Jeg har tillit til at kraftselskapene nå vil levere, sier Vestre.

Energi Norge fornøyd

– Løp og selg fastprisavtaler, kraftbransje! Det bør skje raskt, slik at bedrifter som ønsker forutsigbarhet får en reell valgmulighet. Det får de nå, sier næringsministeren til VG.

Energi Norge er fornøyd med at forslaget nå er lagt fram.

– Det er bra at regelverket for det nye fastprismarkedet nå kommer på plass. Vi tror det er mulig for kraftprodusentene og strømleverandørene å tilby langsiktige avtaler fra årsskiftet med de rammene regjeringen har lagt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han sier regjeringen har kommet næringen i møte. Uansett vil usikkerheten i markedet påvirke prisene stort de kommende årene.

Ingen Black Friday-priser

– Vi kan neppe forvente «Black Friday»-priser på strøm i fastprisavtalene. Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har skapt stor usikkerhet i kraftmarkedet. Derfor må hver enkelt bedrift nøye vurdere om de vil binde seg til en fastpris som i perioder må ventes å ligge over spotprisen. Avtalene skaper større forutsigbarhet som er bra, men innebærer også risiko, påpeker Kroepelien.

Statkraft forbereder nå tilbud om fastpriskontrakter til strømleverandøren Fjordkraft. Planen er å levere strøm gjennom slike kontrakter fra nyttår. Før det ber de om at bransjen får kjennskap til det endelige rammeverket.

– Vi gjør nå alt vi kan for å kunne tilby fastprisavtaler til næringslivet via ulike strømleverandører. Vi forventer at det vil være en vesentlig interesse for dette i markedet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.