Reiselivet er framtidsnæringen som skaper jobber og bolyst i bygd og by. Næringen er nå hardt rammet av at få reiser. Arbeiderpartiet har derfor bedt næringsministeren sørge for at reiselivet skal klare seg gjennom en vanskelig periode som i alle fall varer inn i 2021 - til vi kan reise som før. Da må adgangen til permittering forlenges ut året, vi må markedsføre Norge, og sesongbedrifter må få hjelp med faste utgifter selv om de har tak over hodet.

Den norske reiselivsnæringen sysselsetter 175.000 arbeidstakere fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Spektakulære reisemål i hele landet kan by på magiske natur- og kulturopplevelser for både norske og utenlandske turister.

Midt i mars sa det plutselig stopp. Koronautbruddet nådde for alvor Norge. Turistene ble borte. Smitteverntiltak, som hjemmekontor og stengte grenser, har i praksis stengt ned reiselivet. For store deler av næringslivet har tiltakene utløst en krevende, men forbigående krise. Tall fra DNB viser at butikker mange steder nå har tatt igjen omsetningen fra fjoråret. For mange reiselivsbedrifter er det imidlertid månedene som kommer som blir de mest krevende. Det er ikke bare sommeren i år som er usikker, men også hvordan høsten, vinteren og sommeren neste år vil se ut.

Stortinget har fattet flere viktige vedtak for å hjelpe virksomheter gjennom krisen og unngå unødvendig tap av arbeidsplasser. Permitteringsregler og kontantstøtte er eksempler på tiltak som skal gjøre oss i stand til å få i gang igjen næringslivet raskest mulig når pandemien nå gradvis kommer under kontroll.

Kraften i krisen i reiselivet virker det imidlertid som høyreregjeringen ikke forstår. Over lang tid har sesongbedriftene pekt på at kontantstøtteordningen ikke fungerer for dem, men regjeringen vil fortsatt bare hjelpe knapt 15 prosent, og bare de som har sin virksomhet utendørs. På tross av at det tvinger bedriftene til å måtte si opp sine ansatte allerede i juli fordi adgangen til permittering bare går ut oktober. Slik står bedriftene i fare for å miste viktig nøkkelpersonell, og ansatte i reiselivsnæringa mister sin tilknytning til sin arbeidsplass. Dette må regjeringen ta ansvar for å ordne før vi når juli. Arbeiderpartiet foreslår forlengelse ut året.

Arbeiderpartiet vil også bevilge 60 millioner til markedsføring av våre reiselivstilbud i Norge og i de land som vi åpner opp for besøk fra. Konkurransen om de som reiser vil være hard og markedsføring er avgjørende for å få aktiviteten raskt i gang igjen. I tillegg er det på tide med reelle tiltak for utvikling og kompetanseheving, som legger til rette for grønn omstilling og bærekraftig turisme.

Reiselivet er en viktig framtidsnæring. Forvalter vi naturen og kulturen godt, blir ikke de fantastiske opplevelsene norske fjorder, fjell og nordlys byr på, borte. Tilsvarende må vi ta vare på våre fremragende reiselivsbedrifter. Og ha dem med oss for å skape verdier og bolyst når vi alle snart kan reise igjen.