Intercity-prosjektet i Østfold har i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet fått et skikkelig skudd for baugen. Det er ikke for sterkt å si at hele prosjektet enten delvis eller totalt vil kunne renne ut i sanden. Eller for å bruke et riktigere uttrykk, renne ut med kvikkleira i retning av Seut. Sammen med en uanet kostnadsøkning må i alle fall prosjektet justeres kraftig i forhold til det forslaget som skal behandles i bystyret i Fredrikstad i neste måned. Men de får stå for sitt og så får vi se hva resultatet blir.

Vi her oppe i Sarpsborg vil arbeide videre med en rett linje. Vi har til stadighet fått høre at den allerede er utredet og avvist av både samferdselsminister og Stortinget flere ganger, men jeg skulle gjerne vite hvor de har dette fra, for det stemmer absolutt ikke.

I samferdselssaker er det kommunene som er reguleringsmyndighet. Men en henvendelse fra Sarpsborg kommune har på grunn av den politiske situasjonen før valget her i byen aldri kommet.

Vi har bare diltet etter Fredrikstad. Dette kan jeg stadfeste for da samferdselsminister Jon Georg Dale ble spurt om det er aktuelt med en annen trasé, svarte han i Sarpsborg Arbeiderblad 17. september i fjor et klart nei. «Det gjer eg fordi det ikkje har kome slike henvendelsar fra lokale planmyndigheitar. Det er likevel ingen grunn til å lesa dette som om eg har låst døra og kasta nøkkelen. Det har eg nemleg ikkje».

I dag etter valget er det 7 partier i Sarpsborg som dyrt og hellig har sagt at de vil gå inn for å få utredet en rett linje, og ordføreren er blitt valgt fordi han vil bøye seg for flertallet i denne saken. En gallup på vårparten viste oss at 62 prosent av byens innbyggere ville ha en rett linje og det er disse vi jobber for.

Vi har hele tiden blitt kritisert for at en ny utredning ville ta for lang tid. Men med den utredningen som nå samferdselsministeren er nødt til å foreta er det mer en nok av tid til dette. Etter min oppfatning vil det være en unnlatelsesynd og ikke rette opp en tidligere skade.

På budsjettet for 2020 er det satt av 50 millioner kroner og det ville være en stor feil ikke å bruke 5-10 millioner til et forprosjekt for en rett linje. Det ville være vel anvendte penger. Da ville man helt sikkert få avlivet en masse myter.

Kanskje kunne til og med Fredrikstad til slutt være med på dette. Vi her oppe ser i alle fall stort på det og kan velvillig strekke ut en hånd. Særlig når vi vet at dette vil være det beste for byer og land. Vi ser med spenning og optimisme fram mot fremtiden.