Høyre er veldig positivt innstilt til Sports Club Sarpsborg og ønsker å finne en løsning hvor den fenomenale aktiviteten kan fortsette.

I Sarpsborg Arbeiderblad mandag er det et godt intervju med Joachim Tangen om kalamitetene rundt Sports Club Sarpsborg. Kommunedirektør Sigmund Vister har fått forelagt uttalelsene og har svart, om enn i generelle termer. Dette er en god fremstilling av denne vanskelige saken som skal behandles i Sarpsborg tingrett den 4. mai.

I Høyre synes vi det er ugreit at saken er kommet så langt uten en minnelig løsning. Når en leser om saken, kan en lett få inntrykk av at familien Tangen og alle sport- og helseentusiastene sloss mot en samlet vegg av administrasjon og politikere.

Alle politikerne i Sarpsborg er heldigvis ikke negative, men vi som støtter treningssenteret er dessverre foreløpig i mindretall. Jeg vil derfor minne folk på de to siste behandlingene i utvalg for plansaker som er den avgjørende politiske instans i dette.

1) Det ble berammet et ekstraordinært møte i utvalget den 22. juli hvor kommunedirektøren ønsket å ilegge et forelegg om å etterkomme kommunens tidligere pålegg. Dette ville i tilfelle ha betydd kroken på døren for helsesenteret. Møtet skulle foregå på Teams, men alle som ønsket kunne stille i bystyresalen og overvære møtet på storskjerm. Jeg var den eneste politikeren i Sarpsborg som avbrøt sommerferien for å overvære møtet. Det gjorde jeg selvsagt for å vise min støtte. I selve møtet var Høyres Margrethe Motzfeldt en pådriver for å få utsatt vedtaket. Møtet ble ganske kaotisk og endte med utsettelse.

2) Neste møte i utvalget var den 26. august i bystyresalen fordi smittetrykket akkurat da var lavere. Kommunedirektøren fremla det samme dramatiske punktet til vedtak. Margrethe Motzfeldt (H) fremmet i møtet et forslag fra Høyre og Frp om at saken skulle stilles i bero inntil tidligere vedtak om bruksendringer for lokalene var avgjort. Dette ville bety normal drift mens man søkte etter bedre løsninger enn utkastelse eller konkurs. Til vår forskrekkelse stemte samtlige politikere, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, for kommunedirektørens forlag. Det var Arbeiderpartiet (5 representanter), Senterpartiet (1), Det Rette Parti (1), Sammen For Sarpsborg (1) og Pensjonistpartiet (1).

Les også

– Det handler om mer enn å redde vårt livsverk

Etter dette uheldige vedtaket gikk saken inn i en ny fase. Det blir rettssak, og nå er det domstolene som skal avgjøre. Det er kanskje til det beste, for da får man en klargjøring og muligens en basis til å søke nye løsninger. I Høyre lar vi derfor saken hvile til den er avsluttet for retten. Men la det ikke herske tvil om at vi er meget sympatisk innstilt til Sports Club Sarpsborg og håper at den endelige dommen blir slik at det er juridisk og politisk mulig med videre drift.

Les også

Sports Club Sarpsborg - en universell gledesspreder

Les også

Sports Club Sarpsborg - et hyggelig treningssenter eller et kriminelt foretak?

Les også

– Sports Club Sarpsborg er det sosiale midtpunktet i østre bydel

Les også

Det er fortsatt lov å snu

Les også

Sports Club Sarpsborg - et sted for kropp og sjel