Gå til sidens hovedinnhold

Rett til et trygt skole- og arbeidsmiljø

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Smittevernet i skolen har denne høsten ikke blitt drevet etter prinsippet om føre var, men etter-snar.

I sin iver etter å holde skolene åpne ser det ut til at barneombud og fylkesmenn har fått tunnelsyn under den pågående pandemien. Dette setter elevers og læreres helse og sikkerhet i fare. Det kan synes som om barneombudet, den store pådriveren for å holde skolene i full sving, har glemt at opplæringsloven også inneholder §9A, som slår fast at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Siden nedstengingen i mars har vi hatt et barneombud som har presset på for full gjenåpning av skolene. Siden august så har skolene vært drevet nesten som normalt, vel vitende om at norske skolebygg ikke er bygget for en pandemi.

Siden skolestart i august har smitten i samfunnet økt. Barn og unge har blitt sendt på skoler hvor skolemiljøet til elevene er preget av at det er alt for tett og trangt for en pandemi, hvor viruset i hovedsak spres via dråpesmitte. Riktignok har det vært mer Antibac tilgjengelig, et ekstra fokus på håndhygiene, og hyppigere renhold.

Forskningsfunn viser imidlertid at viruset i størst grad spres gjennom små dråpepartikler i lufta. Ergo er avstand vel så viktig, men regjeringen har gitt skolene unntak fra å måtte overholde en-meters-regelen på gult nivå.

Den 5. november sa Erna Solberg fra Stortingets talerstol, at smitteøkningen var så stor i Norge at regjeringen ville sette inn drastiske tiltak for å få ned smitten. Ungdomskoler og videregående skoler i områder med stor spredning bør vurdere å gå over til rødt nivå.

Viken, Oslo, og flere fylkeskommuner tok statsministeren på ordet, men med unntak av Oslo, som var blodrødt, ble fylkeskommunene raskt overprøvd og overkjørt av Fylkesmenn og lokale kommuneoverleger.

Har ikke barn og unge rett til å bli hørt når de uttrykker bekymring for smittevern på skolen?

La meg ta deg med til byen min, så ser dere hvordan det kan gå. Sarpsborg hadde svært lave smittetall helt fram til slutten av august. Da kom et smitteutbrudd som ble slått ned, men likevel har smitteøkningen fortsatt jevnt og trutt oppover siden skolestart.

Vi var flere lærere og elever som pustet lettet ut da Viken fylkeskommune tok Erna på alvor og erklærte rødt nivå for videregående opplæring fra 6. november, men lettelsen varte ikke lenge. Allerede mandag 9. november fikk vi en SMS på ettermiddagen om at vi skulle møte på skolen dagen etter, og ble beordret tilbake til en skole på gult nivå.

En uke seinere, på fredag den 13., kom oppslaget i Sarpsborg Arbeiderblad om at elevene ved St. Olav vgs. ikke følte seg trygge, på grunn av trengsel og en opplevelse av dårlig smittevern. Et bilde som elevene hadde tatt viser en gang stapp full av ungdommer.

Tirsdag uka etter var kommunelegen på befaring på skolen for første gang siden Erna sa, fra Stortingets talerstol, at videregående skole bør vurdere rødt nivå. På tross av at Sarpsborg i de siste ukene har hatt flere tilfeller av smitte uten kjente smitteveier, presiserte altså kommunelegen at de ønsket å fortsatt opprettholde gult nivå, og mest mulig normalt aktivitetsnivå, så lenge som mulig.

Onsdag 18. november kom beskjeden om det første påviste smittetilfellet ved skolen siden begynnelsen av september.

Halvannen uke etter at fylkesmannen i Viken overprøvde fylkeskommunen, og kommuneoverlegen i Sarpsborg holdt fast på at man ville vente og bruke etter-snar-prinsippet, i stedet for føre-var, så ser vi resultatet: Lørdag meldte kommunen at «I løpet av de siste dagene har St. Olav videregående skole opplevd flere smitteutbrudd».

Det startet med en elev onsdag, mens det fredag ble registrert hele syv nye smittetilfeller blant elever på skolen. Etter det har det blitt påvist ytterligere 3 tilfeller. Totalt er om lag 260 elever og 34 lærere satt i karantene. I tillegg har særlig Greåker videregående skole opplevd mange smittetilfeller de siste par ukene. Også der er det et nytt tilfelle i dag, lørdag. Hadde Fylkesmann og kommuneoverlege ikke overprøvd avgjørelsen fra Viken om rødt nivå, hadde dette vært unngått.

Hadde det bare vært i Sarpsborg dette skjedde, så hadde det vært et lokalt problem, men mange slike utbrudd viser hvilke konsekvenser det har hatt at skolene har vært unntatt smittevernreglene som gjelder i resten av samfunnet. Noen eksempler: Edvard Munch videregående skole i Oslo har hatt over 50 smittede elever og ansatte forrige uke. På Nannestad ungdomsskole er 568 elever og rundt 70 ansatte i karantene frem til 30. november, og 53 har fått påvist koronasmitte ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo.

Barneombud, fylkesmenn og kommuneleger har latt det gå prestisje i å være de som sender barn og unge på skoler hver dag, vel vitende om at det er umulig å overholde en meters avstand i klasserommet, fordi det er for trangt.

FHI anbefaler munnbind når det ikke et mulig å holde en meters avstand, men heller ikke det gjelder i klasserommet…

Alt vi har fått til rådighet er litt ekstra håndsprit. Har dere glemt at opplæringsloven slår fast at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»?

Omkvedet fra Barneombudet er at nedstengingen rammet sårbare grupper, og at barn og unge har krav på opplæring ifølge Opplæringsloven, men betyr det at det er greit å utsette barn og unge for et skolemiljø som er i strid med retningslinjene for smittevern, som gjelder for alle andre? Har ikke barn og unge rett til å bli hørt når de uttrykker bekymring for smittevern på skolen? For det har vært flere medieoppslag med ungdom som uttrykker at de ikke føler seg trygge på skolen.

Sett gjerne inn tiltak for de sårbare elevene, men ikke la norske skoleelever og lærere betale den høye prisen med å bli utsatt for smitte. Kjære barneombud, ikke press oss til å måte bøte med liv og helse fordi det har gått politikk i å unngå digital undervisning for enhver pris.

Til fylkesmannen i Viken, kommuneoverlegen i Sarpsborg og barneombudet, vær så snille å bidra til at vi ikke får «svenske tilstander», og ta den svenske statsministerens tale til folket 22. november til etterretning: Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå vil påvirke hvordan Lucia- og julefeiringen vil se ut. Hvem som fortsatt kommer til å være med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er.

Les også

Her står elevene tett i tett i gangen: – Det virker ikke som skolen bryr seg

Les også

Flere nye tilfeller i Sarpsborg – barnehageansatt og elever smittet

Les også

Smitteutbrudd ved videregående skole i Sarpsborg – flere smittet og flere hundre i karantene

Les også

– Ingen er tjent med at mange blir syke

Les også

Er videregående skole smittefri sone?

Kommentarer til denne saken