Gå til sidens hovedinnhold

Rettigheter i en krevende tid

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi sterke og gode pasientrettigheter. Lovfestet rett til helsehjelp og omsorgstjenester, rett til informasjon, rett til å bytte sykehus, rett til å ha med oss pårørende, rett til vurdering og behandling innenfor fastsatte frister, og rett til å være med og bestemme egne behandlinger og omsorgstjenester.

Disse rettighetene kan vi ha fordi vi har en velutbygd helsetjeneste, god tilgang på utstyr og ressurser, kompetent helsepersonell og operative helsemyndigheter.

Nå er vi i en situasjon der vurderingstimer, operasjoner og kontrolltimer kan bli utsatt på ubestemt tid. Pårørende blir nektet adgang til sykehus og sykehjem, og det er liten tid til medvirkning og informasjon. Mange spør om sykehus og kommuner kan sette viktige pasientrettigheter til side uten videre. Hva med konsekvensene for den enkelte, og hvor lenge må vi vente?

I vårt land har vi både smittevernlov og beredskapslover. Når disse spesiallovene tas i bruk, blir i prinsippet alt annet regelverk som kommer i konflikt med disse satt til side. I en krisesituasjon kan samfunnsperspektivet blir tillagt større vekt enn individuelle rettigheter.

Samtidig er det slik at de som har behov for helsehjelp, har de samme helseutfordringene i en krisetid som i en normalsituasjon. Ingen blir friske av å bli tatt ut av en operasjonsliste og satt på venteliste. Kroniske smerter, uavklarte tilstander og frykt, gjør livssituasjonen vanskelig og skremmende for pasienter og pårørende.

Alle har i utgangspunktet rett til helse- og omsorgstjenester, også i en krisesituasjon. Men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig», vil endre seg nå - avhengig av tilgang til ressurser, utstyr, personell og kompetanse. Både beredskapsplaner og ressursknapphet kan tvinge ledere og helsepersonell til å måtte foreta strengere prioriteringer enn de noen gang har gjort.

Dette er krevende, både for dem som må ta de vanskelige beslutningene, og for dem som får beskjed om at helsehjelpen utsettes eller at det kuttes i omsorgstjenestene.

Helsedirektoratet har utarbeidet dokumenter som skal være til hjelp og støtte i vanskelige prioriteringssituasjoner. Disse skal bidra til en rettferdig ressursfordeling, og til at pasienter og brukere kan være trygge på at alle vurderes etter de samme kriteriene. Og det er fortsatt slik at livsnødvendig øyeblikkelig hjelp skal prioriteres.

I en krisesituasjon kan samfunnsperspektivet blir tillagt større vekt enn individuelle rettigheter.

Marianne Eek, pasient- og brukerombud i Østfold

Det er krevende og litt uvirkelige tider for alle, og for noen kan situasjonen bli særlig vanskelig. Dette gjelder spesielt eldre og ensomme som i utgangspunktet har lite nettverk og få kontaktpunkter i hverdagen. For de som sliter med psykiske helseutfordringer, kan livssituasjonen bli svært vanskelig. Kronikere, eller andre som oppfatter å være særlig utsatt for smitte eller for å bli alvorlig syke, isolerer seg så mye at de ikke engang tør oppsøke fastlegen sin.

Det er grunn til å minne om at fastlegen fortsatt kan og skal kontaktes i tilfeller hvor man i en «normalsituasjon» ville ha gjort det. Ta kontakt med fastlegekontoret per telefon, slik at både behovet og metode for gjennomføringen av legehjelpen kan avklares gjennom dialog.

Ombudskontorene rundt om i Norge, får i disse dager spørsmål om vi blir bekymret når pasientrettigheter settes til side. Det er umulig å ikke være bekymret slik situasjonen er akkurat nå. Samtidig må vi ha tillit til at helsepersonell foretar gode medisinskfaglige vurderinger, og prioriterer riktig.

I en krisesituasjon er tydelig informasjon til pasienter, brukere og pårørende viktigere enn noen gang. Akkurat nå er derfor retten til informasjon kanskje den aller viktigste av alle pasientrettighetene vi har i Norge.

Jeg har tillit til at det etableres gode rutiner slik at denne helt nødvendige pasientrettigheten opprettholdes gjennom en krevende tid. Pasient- og brukerombudets kontor er for tiden stengt for publikumsbesøk, men vi har hjemmekontor og er tilgjengelig på telefon og e-post.

I likhet med alle andre, må vi også forholde oss til den utfordrende situasjonen helsetjenesten i Norge nå står i, og gjør derfor det vi kan for å redusere belastningen på sykehus og kommuner. Med dette utgangspunktet vurderer vi nå alle henvendelser vi mottar helt konkret i forhold til om og eventuelt hvordan vi best kan hjelpe dem som kontakter oss.

Kommentarer til denne saken