I forrige uke kom Jan Petter Bastøe med et leserinnlegg der han argumenterer for en marxistisk tilnærming til samfunnet og økonomien. Det overrasker meg at noen i dag kan støtte Karl Marx sine ideer. Til og med Marx selv endte med å ta avstand fra forståelsen av marxisme.

Bastøe argumenterer for, i tråd med hva Karl Marx gjorde, at all profitt som genereres fra arbeid skal gå til arbeiderne. Bastøes begrunnelse for dette argumentet er også slående lik hvordan Marx argumenterte i sine tidlige tekster.

Det Bastøe glemmer å informere om, og som er ganske vesentlig når argumentene hans er en blåkopi av Marx, er at Marx sin teori hadde en enorm feil. Marx baserte sin teori på at verdien til en ting kun avhenger av hvor mye arbeid det kreves for å produsere den.

Hvis verdien av et produkt skulle bestemmes ut fra hvor mye arbeid som kreves for å skape tingen, mente Marx at kapitalistene ville kunne selge produktet for nøyaktig det arbeidet til de ansatte var verdt. På den måten ville enhver profitt i et selskap være å utnytte arbeiderne, siden de nødvendigvis da ikke hadde betalt arbeiderne verdien av deres arbeid.

Etter at Marx baserte sin teori på dette, har forutsetningen, dessverre for både Marx og Bastøe, blitt revet i filler av intellektuelle hoder som John Stuart Mill. Mill sitt angrep baserer seg på at teorien ikke inkluderer et element av nytte. Det er i dag åpenbart at en økonomisk teori som ikke tar hensyn til nytteverdi, ikke holder mål. Vi vet alle i dag at det er kombinasjonen av tilbud og etterspørsel som bestemmer verdien av et produkt.

Les også

Kapitalismen ødelegger jorda og skaper fattigdom

Ønsket til Bastøe og Rødt om et samfunn der all profitt går til arbeiderne, baserer seg altså på en grov feil i marxistisk teori.

Dessverre rakk aldri Marx å svare på denne avgjørende kritikken mot hans teori før han døde i 1883.

Marx rakk derimot, ironisk nok, å uttale: «jeg er ikke en marxist», idet han ville distansere seg fra hvordan hans ideer ble praktisert. Hvis Marx ikke selv var overbevist over marxismen, hvorfor svelger da Bastøe og Rødt den så ukritisk?

Det er svært spesielt at Rødt har vokst til å bli et parti av betydning i Norge. Selve grunnlaget for marxismen og Rødts ideologi, nemlig teorien om hvor mye et produkt er verdt, er beviselig direkte feil. Forhåpentligvis visste ikke Bastøe om denne enorme feilen i marxistisk teori før han gikk til frontalangrep på kapitalismen.