Ruspåvirket bilist møtte veggen i tingretten

Til alt hell forårsaket ikke kjøringen i påvirket tilstand annen skade enn at mannen i 40-årene rygget inn i sin egen henger. Totalhavari ble det først i tingretten, der både tiltalte og hans kamerat serverte forklaringer som på ingen måte imponerte dommerfullmektig Thea M. Storeheier og hennes to meddommere.